HISTORI E KUNST & GENOEGEN.

 

Archief in beheer van Coby Bos. Historie digitaal herschreven door Monique Beekes. 02-03-2019  

           aangevul door Rene Wilson 2023

Kunst en Genoegen werd op 23 maart 1923 opgericht. Het initiatief tot oprichting van een harmonie of fanfareorkest kwam vanuit een aantal ondernemers uit het dorp.Rijksveldwachter Rokus Klaasen en schoenmaker Hannes van Rooijen waren de eerste twee leden. Deze werden als snel bijgestaan door mollenvanger Albert Bos, metselaar Willem van der Lienden en gemeentebode Henk van Kooten.

Vóór deze tijd was de bevolking van Maartensdijk afhankelijk van rondtrekkende straatmuzikanten. Hier moest zelfs nog toestemming voor gevraagd worden. In een politieverordening van 21 oktober 1856 staat vermeld “het is verboden in hunne huizen voor het publiek het spel van viool of een ander instrument toe te laten” In de begin jaren van de 19e eeuw werden deze regels nog strikt toegepast. De veldwachter zou in de jaren 70 weer een rol gaan spelen in de vereniging.

Vanaf de jaren twintig werd het dorp Maartensdijk tweemaal per week bezocht door straatmuzikanten. Ook zij moesten toestemming aan de veldwachter vragen . Een bekend figuur van deze tijd was Jan Gaet. Zijn bijnaam was Jan Stap. Het was een Utrechter met een Duits accent. Deze Utrechter uit Wijk C was een grote kerel en speelde hoorn. Andere straatmuzikanten die Maartensdijk aandeden waren Willem van de Linden op trompet, dhr. Bosman op tuba. Ook zij kwamen uit Utrecht. Zij werden vergezeld door de broers van Olderen en de gebroeders Veerman.

Een mooi verhaal wat rondgaat over deze tijd is dat er regelmatig een dansende beer optrad, samen met zijn tamboerijn spelende baas.  Iets waar we anno 2019 niet meer aan moeten denken, maar het gebeurde in de jaren 20 van de vorige eeuw. De opbrengst van alle optredens werd besteed in de kroeg.

Op 1 april 1920 vierde de toenmalige burgemeester jhr. Eduard Quarles van Ufford zijn 25-jarig burgemeestersambt. Hij wordt door de bevolking van Maartensdijk vrolijk toegezongen met een lied waar in voor het eerst het woord “fanfare” voor komt. Met de zin “Laat fanfares helder klinken. Hiep, hiep hoera , bis” is de muziek in de Maartensdijkse lucht gekomen.

Drie jaar later, in maart 1923, was fanfare Kunst en Genoegen een feit. Naar verluid was de eerste dirigent van het orkest Jaap Mooy. De 1e voorzitter van de vereniging was huisarts dr.Steijling. Door het enthousiasme van de bevolking werd de vereniging groot. Zelfs het eerste instrumentarium werd gefinancierd. De bewoner van “Rustenhoven”, de heer Klever nam dit voor zijn rekening.

De repetities werden destijds gehouden waarschijnlijk op de dinsdagavond. De locaties waar  de repetities waren, wisselden in het begin. Het Wilhelmina gebouw, aan de dorpsweg te Maartensdijk,Hotel Rest. Café Maartenshof in Hollandsche Rading en het oude café van ome Jop en tante Gerritje Schaafsma aan de Tolakkerweg, waren destijds de locaties. Men koos uiteindelijk voor het Wilhelmina gebouw in Maartensdijk. Dit is later het Sojos gebouw geworden.

In deze tijd kwam er ook een nieuwe dirigent. De heer Roelandschap nam het stokje over. Hij was een oude kapelmeester en kreeg al snel de bijnaam Lomme de Plomp.  Hij kreeg deze omdat hij met deze woorden de maat aan gaf.De vereniging beschikte destijds over houten lessenaars. Deze waren beschikbaar gesteld door de gemeente Maartensdijk. De vereniging beschikte destijds over zeer beperkte financiële middelen, maar met gezelligheid en kameraadschap ging men door om wat moois neer te zetten.

Om zich als muzikant te onderscheiden van de “gewone” burger ging men petten en een stropdas dragen. Op de stropdas zat een speldje. Dit speldje heeft later model gestaan voor het eerste vaandel.

Het allereerste optreden na de oprichting van fanfare K&G was op 10 september 1924. Het was het afscheid van burgemeester jhr. Eduard Quarles van Ufford. Hij werd later opgevolgd door Coenraad van der Voort van Zijp.

Men begon in deze tijd mee te doen aan muziekconcoursen. In 1925 deed men mee in De Bilt. Toen nog een buurgemeente. In 1926 ging men naar Buren om mee te doen aan het concours. Men behaalde daar de 1e prijs in de vierde afdeling. Een mooie prestatie. In het jaar 1927 behaalde men de 2e plaats bij een concours in Berlicum.Ook was er in dit jaar een uitvoering in Hot. Rest. Café Maartenshof te Hollandsche Rading. K&G was er ook bij tijdens de viering van Koninginnedag. Destijds, in de jaren 30, gebeurde dit op 31 augustus. De verjaardag van toenmalig koningin Wilhelmina. Het dorp werd versierd met erebogen. In de vroege morgen werd vanaf de kerktoren een reveille geblazen. Dit werd destijds gedaan door Manus van der Keulen of Roel Knoppers. Hierna startte het korps een tocht door het dorp. Het eindpunt was landgoed Huize Eyckenstein. Het was een feest voor jong en oud als de muziek langs kwam. Mede hierdoor heeft de muziek een eigen plaats in het dorp gekregen.


 

In 1936 kreeg men ook weer een nieuwe burgemeester. De heer Roelof Tjalma nam de honneurs nu waar tot 1944. Na de oorlog werd hrs.Tjalma wederom burgemeester tot 1947. Tijdens de oorlog ging men overigens gewoon door met muziek maken. Het ledenaantal was inmiddels wel geslonken, maar zolang het verantwoordelijk was en de bezetter gaf toestemming, gingen de repetities gewoon door. Er gaat een verhaal rond dat er een keer een mannetje uit den Haag aanwezig was namens de bezetter. Hij wilde in de pauze een proces verbaal uitschrijven, maar hij kreeg de kans niet. Men wilde doorspelen. Na de oorlog zijn er een paar leden op de fiets gestapt om Jaap Mooy weer te vragen om voor het orkest te komen staan. Hij woonde toen in Baarn. De heer Roelandschap was opgestapt. Zodoende stond Japie Mooy weer voor het orkest. Het resulteerde dat men in 1946 tijdens een concours in Putten een 1e plaats behaalde.De waarnemend burgemeester D. Udo droeg de fanfare inmiddels een warm hart toe en was fan vanaf het eerste uur.Het jaar erop in 1947 organiseerde K&G zelf een concours. Deze werd gehouden op landgoed Huize Eyckenstein, te Maartensdijk. Ook hier werd wederom een goed resultaat behaald.1948 was een bijzonder jaar voor K&G.  want de  vereniging bestond 25 jaar. Een mooie mijlpaal voor de club en Maartensdijk. Er werd een jubileum comité opgericht voor alle feestactiviteiten. Op het terrein van landgoed Huize Eyckenstein kon men feesten op de muziek van Vrij & Blij en bekende radioartiesten van die tijd.

Er stonden diversen kramen en de opbrengst was voor K&G. Kunst en Genoegen haalde dit jaar ook een nieuwe burgemeester in. De heer Hans Heinrich Schuller werd feestelijk binnen gehaald. Tijdens de  concoursen in Vleuten en in Lopikerwaard haalde men de 2e prijs binnen. Het klapstuk kwam in Lienden. Men haalde hier de 1e prijs binnen. In dit jaar kreeg de vereniging van dhr. J.A. van Beeck Calkoen het 1e vaandel

aangeboden.Hij was destijds beschermheer van de vereniging. In 1951 behaalde men de 2e prijs op een concours in Ankeveen . In 1958 zijn de muzikanten van K&G samengegaan met de drumband van de dorpsvereniging Concordia. Zo ontstond er mede door de inzet van Teus Bos, een grotere fanfare. Blazers en trommelaars. Teus Bos had zoveel liefde voor het trommelen dat hij zelfs in zijn eigen huiskamer lesgaf. In 1959 was de heer Van Ingen de instructeur van de tamboers



 

Van 1961 tot 1963 was de heer Van Amstel de dirigent van Kunst en Genoegen. Hij werd opgevolgd door Willem Boode.

In dit jaar, 1963, was er weer een jubileum voor de vereniging. Het 40-jarig jubileum werd gevierd in Hot. Rest. Café Maartenshof, in Hollandsche Rading. Door Jan Bos, en de burgerij werden 20 muziekstandaards, een concerttrom, een trommelstandaard en 2 bijvaandels aangeboden.

Een jaar later in 1964, kreeg K&G de eerste uniformen. Donkerblauw afgezet met een gouden bies, met op de linker mouw een gouden vleugel voor elke 10 jaar dat men lid is. Ter ere hiervan werd op Huize Eyckestein een statie foto genomen. Op een sollisten concours voor tamboers in Utrecht, behaalden Janny, Henny en Bep Bos de 1e prijs.

Op 18 maart van het jaar 1967, overhandigt burgemeester H.H. Schuller nieuwe instrumenten aan S. Koetze ,de voorzitter op dat moment. Dit gebeurt in het dorpshuis, in Maartensdijk. Een jaar later, in 1968 schenkt de toenmalige  beschermheer, de heer Mattei K&G een nieuw vaandel.

De vereniging musiceert zich verder op wedstrijd niveau. In Leiden promoveert men daar groep B. Het jaar erna zal men zich handhaven.

In 1970 presenteert K&G voor het eerst 9 majorettes. Onder leiding van  de heren van Ingen en Ruud Knaap gaan zij aan de slag. In 1971 start Dieter Groenman een muziekschool in Maartensdijk. Een jaar later is er een eerste optreden.

In 1973 bestaat K&G alweer 50 jaar. Dit wordt gevierd met een receptie, en er worden insignes uit gedeeld. De heren Henk Kok, Ab Kok, Jan Westerhuis, Kees van Ee en Kees Bos kregen een speldje voor meer dan 25 lid van de vereniging.

 

Een maand later, in april, neemt de gemeente afscheid van burgemeester Schuller. Hij wordt opgevolgd door burgemeester Fons Panis. Muzikaal werd 1973  voor K&G een bijzonder jaar. De dirigent van destijds,

Otto Slembrouck, werkte op dat moment bij het promenade-orkest van de NOS. Hij werd gevraagd of hij een fanfareorkest in de buurt kende dat mee kon werken aan de kinderserie Swiebertje. In de serie zou, veldwachter (daar is hij weer) Bromsnor zijn 25-jarig huwelijk en zijn ambtsjubileum vieren. Hij zou een serenade(deFeestmars) krijgen. Dit mocht K&G te horen brengen.Ook was er een eigenwijze trompettist die er een extra valse noot aan gaf. Hij speelde bewust iets langer door na het afslaan van de dirigent. De opnames duurde de hele dag en er kwam een uitzending uit van wel anderhalve minuut. De groep bestond uit Kees Bos, Kees Jacobs, Co Kramer, Jan Hosper, Kees de Graaf, Kees van Ee, Henk Kok, Dick Booij en Otto Slembrouck. Deze opnames waren een kroon op het werk van de fanfare en de serie Swiebertje zal altijd verbonden blijven aan K&G.

Wij hebben ter gelegenheid van de 65e verjaardag van koningin Juliana een boom laten planten in Israël. Dit gebeurde in 1974. Aan Oud-wethouder en waarnemend burgermeester D. Udo wordt in 1975 een serenade gebracht door K&G. Hij behaalt dan de leeftijd van 90 jaar. Dhr. Udo is de fanfare altijd trouw gebleven. Hij was dan ook erelid van de vereniging . In 1976 laten onze mini- majorettes van zich horen. Er zijn inmiddels dus 2 groepen majorettes,groot en klein. Mevrouw Mattei wordt beschermvrouwe  van de majorette en de drumband. De dirigent was inmiddels Piet Stellaard . Men ging voor een muziekfestijn samen werken met  Vriendenkring uit Westbroek, Nieuw Leven uit Loosdrecht, Oud Over uit Loenen a/d. Vecht, U.T.D. uit Maarsen. In 1977 werd er weer een staatsie foto gemaakt. Er werd zelf gepromoveerd van de B-klasse naar de C-klasse. Op 8 oktober van het jaar 1977 ging de eerste spa de grond in voor een gemeenschap huis. Dit werd muzikaal omringd door K&G.




Een half jaar later, op 11 maart 1978 wordt de eerste steen gelegd van de ”Vierstee”. Het dorpshuis van Maartensdijk. K&G is hier van de partij. Later dat jaar op 28 oktober is de officiële opening. Deze werd verricht door  prinses Beatrix. Edwin Rutten, (ome Willem, kindervriend van t.v.) presenteerde dit. Het is ook een jubileum jaar voor K&G. Het 55-jarig bestaan wordt gevierd met een groots  opgezette tentoonstelling. K&G in Woord en Beeld is de naam van de expositie en wordt mede georganiseerd door Bart de Hoop, en wordt gehouden in het houten dorpshuis aan de Marijkelaan. In de zomer van 1979, geeft men in de Vierstee een zomeravondconcert.  De muzikale leiding is in handen van Wim Stoops. De jaren 80 beginnen in april met de inhuldiging van koningin Beatrix. Voor K&G is het dus een drukke dag. Muziek maken in het dorp voor de feest vierende mensen uit het dorp. Voor de majorettes is het een bijzonder jaar. O.lv. Mary Trappenburg mogen zij hun eigen gemaakte uniformen showen.

In 1982 is er een nieuwe beschermheer. De heer Dijkman neemt deze functie waar. De prijzenkast van K&G wordt dit jaar ook weer rijkelijk gevuld. Zowel de drumband als de majorettes behalen prijzen op een nationaal muziek concours. Twee solisten van de drumband behalen in Hazerswoude de 2e prijs. Dit waren Alie van Dijk & Willeke van Esveld. Op 19 juni van dit jaar werd er een grote rommelmarkt gehouden.  Van de opbrengst kon men dan weer nieuwe instrumenten aanschaffen. Een jaar later, op 10 september, werden er een aantal nieuwe instrumenten aangeboden. Dit gebeurde op een feestavond in Loosdrecht. Eerder in het jaar 1983 vierde de vereniging haar 60 jarig jubileum met een receptie. Deze vond plaats in de kassen  van bloemisterij Rijksen.

Ook dit jaar werden er weer diversen mensen geëerd voor hun lidmaatschap dan wel hun muzikanten bestaan. Frans de Graaf had de muzikale leiding op zich genomen. Ook vulde de drumband en de majorettes de prijzenkast weer. Joke Knaap & Gerda Bruggink deden dit op een solistenconcours te Baarn.

In 1984 kregen de majorettes nieuwe hoedjes uitgereikt. Ook werd er een nieuwe actie gestart middels een kwartetspel dat binnen de gemeente Maartensdijk werd verkocht. Op 17 november is de uitreiking aan burgermeester Panis van het 1ekwartetspel. Januari 1985 begint voor K&G met een muzikale bijdrage bij de opening van het Van Eck-Sportpark. Op 25 april 1984 krijgt de drumband nieuwe trommels uitgereikt tijdens een feestavond van K&G.

 




 

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van erelid de Heer Udo mocht  K&G een serenade brengen onder het raam van zijn kamer van het bejaardenhuis Schoonoord in Baarn.

Ook waren er diversen concoursen dit jaar waar men prijzen binnen haalde. Dit ging in 1986 net zo hard weer door.  Net als elk jaar werden er jubilarissen gehuldigd. Voor Henk Kok die 50 jaar muzikant was was dit bijzonder.

 

In mei 1987 komt het allereerste clubblad uit van K&G. De majorettes worden weer in het nieuw gestoken en op 20 juni neemt men deel aan een grote taptoe in het nabijgelegen Westbroek. Een leuke en lekkere actie van dit jaar voor de clubkas, is de verkoop van koektrommels. De koektrommel is voorzien van een afbeelding van het gemeentehuis van Maartensdijk en gevuld met koekjes van de plaatselijke bakker Bos. De prijzenkast wordt wederom weer goed gevuld. Fons Panis beëindigd zijn burgemeesterschap in Maartensdijk en wordt opgevolgd door burgemeester Peter Diepenhorst.

Het jaar 1988 is een bijzonder jaar, K&G bestaat  65 jaar, Dit wordt gevierd met een optreden van Tineke Schouten, een succesvolle Nederlandse en Utrechtse comédienne, die op dat moment in Maartensdijk woont. Kees & Teus Bos worden gehuldigd voor 40 jaar muzikant  zijn. Op 28 mei werkt K&G mee aan een groot muziekfestijn op  de Flevo Hof. Er wordt een groepsfoto gemaakt voor De  Vierstee die bestaat dan bestaat 10 jaar. Het feestjaar is helemaal compleet als men op een platte wagen door het dorp mag rijden. Omdat het Nederlands voetbalelftal voor het eerst Europees kampioen is geworden in Duitsland, na een 2-0 overwinning op de Sovjet-Unie (U.S.S.R.)25 juni is dan voor heel Nederland een gedenkwaardige dag.

Het jaar erop treedt het jeugdorkest van K&G voor het eerst op, dit o.l.v. Jan Plug. In dat jaar ontvangt Kees van Ee een insigne voor 50 jaar muzikant.

De jaren 90 beginnen voor het jeugdorkest met een kampeerweekend. Van 24 tot 27 mei gaat met naar Wijckle in Friesland. In September wordt er een gezamenlijk concert gegeven met de leden van  Vriendenkring uit Westbroek. In 1991 krijgt men een nieuwe dirigent, Lucienne Valk, deze neemt het stokje over van Frans de Graaf. Ook is er een nieuwe instructeur voor de drumband. Lodewijk Visser.

Op 29 april 1992 krijgt Henk Kok de zilveren eremedaille verbonden aan den orde van Oranje-Nassau. Dit jaar geeft men een kerstconcert in de Nicolaaskerk.In de O.L.V.-kerk in Bilthoven verleent men medewerking aan een eindejaarconcert.Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van K&G geeft men een jubileumconcert in samenwerking met harmonie K&A uit Maassluis, het A.Z.M, uit Maartensdijk, het Christelijke Oratorium uit Hilversum, Annette Kloppert op piano en Rob Schuller op de banjo. De hoofdgast van deze avond is Marco Bakker. Een gevierd klassiek zanger in Nederland en erbuiten. In de jaren erna wisselen de dirigenten voor het orkest af met Bart de Koning en Wim Harshagen.In 1996 neemt Joop Donders het stokje over. Hij doet dit 10 jaar lang. Op 9 juni 1996 is de eerste BBQ voor alle leden van K&G. In 1998 is er op 20 maart feest in Dijckstate, een verzorgingshuis in Maartensdijk. Bij dit feest verlenen wij onze muzikale medewerking.Een dag later is er een concert gepland door het Politie gezelschap Gooi & Vechtstreek,dit ter ere van het 75-jarig bestaan van K&G. Op 23 maart is er in Hollandsche Rading een receptie ter ere van hetzelfde jubileum.Ook is er een tentoonstelling over het 75-jarig bestaan van K&G. Er worden diversen insignes uitgereikt, Zowel muzikanten als majorettes. De mooiste van deze avond zijn voor Kees Bos, 50 jaar lid en Kees van Ee, 60 jaar lid. In Dijckstate is er op 6 juni van dit jaar een tentoonstelling over K&G. Later op deze zonnige dag, is er een stertocht. Helaas door het plotselinge  noodweer later op de dag moest deze worden afgelast Op 14 november van dit jaar is er een jubileumconcert met medewerking van Sojater, Fanfare Ons Genoegen uit Garderen, het A.Z.M, Combo Discover wordt het jubileum jaar afgesloten. De kers op de taart van deze avond is een optreden van Donna Lynton. Deze veelzijdige Amerikaanse zangeres is bekend van o.a. de titelsong van Charlies Angels (een t.v. serie) Het jaar erop werkt men op 26 mei, mee aan de onthulling van de dorpspomp. Op zaterdag 5 juni,1999, is er een Rally bij de Fam.Muyson. K&G geeft er een serenade. Men geeft in het Walter Maashuis, (Bilthoven) een serenade. Uiteraard is er een zomeravond concert.

In december van dit jaar 1999 krijgt K&G, een nieuw vaandel. In 2019 doet deze nog steeds dienst. Helaas neemt men in 1999 afscheid van Mariska Dör als Miss majorette. Het nieuwe millennium is ook voor K&G een feit. Men begint op 4 februari 2000 met AMV-lessenvoor blokfluit. Men gaat deze maand ook speculaas verkopen voor de eigen clubkas. Op 28 april tijdens de lintjesregen, valt er ook een lid in de prijzen. Jan Hosper wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens Koninginnedag (30april) van dit jaar. Wordt er een nieuwe staatsie foto gemaakt. Bij Hoeve “Koddestein’ wordt deze vast gelegd. Een week later op 6 mei, werkt men mee aan de Street Parade, in De Bilt. Onze buur vereniging de K.B.H. viert zijn 100-jarig jubileum. Met vele orkesten gaat deze parade door De Bilt en Bilthoven heen.Tijdens het zomeravond concert op 30 juni worden de heer en mevrouw Verloop aangesteld als nieuwe beschermheer en vrouw. Het concert stond in het teken van Amerika, en werd op gekleurd door line dansers. Op 20 december werkt K&G mee aan een Christmas Line Dance avond. Tamboers Joke Knaap en Jeanette v.d. Bunt zijn degene die acte de présance geven namens de vereniging. Het spoorwegmuseum is 2 dagen later onze locatie om onze kerstnummers te laten horen. Tijdens het X-mas Station geven diversen orkesten een concertje. K&G wekte hieraan mee.Gemeente Maartensdijk gaat samengevoegd worden met gemeente De Bilt. Dat betekent dat er ook een andere burgemeester is. Alexander Tchernoff is de nieuwe burgervader. Maartensdijk blijft zijn dorpskarakter behouden.K&G doet buiten de muzikale verplichtingen ook veel gezellige dingen dit jaar. Met gaat met een bus naar Geldermalsen om lekker te eten (grillen) Er is weer een zomeravond concert, en men sluit de opendag van het Walter Maashuis (Bilthoven) muzikaal af. De majorettes gaan gezellig bowlen Op 24 november gaat men de boot op om st. Nicolaas in te halen. Op 19 december speelt men in Dijckstate een kerstconcert.2002 begint op 2 februari met een koninklijk huwelijk. Heel de wereld ziet hoe kroonprins Willem -Alexander zijn jawoord geeft aan Maxima Zorrequieta. In Bilthoven worden er een maand later, op 16 maart opnames gemaakt voor het populaire tv -programma Man Bijt Hond. De opnames worden gehouden op winkelcentrum de Kwinkelier. Later in maart, de 23e, geeft men een concert met het thema Holland. Sportief laat men zich ook weer zien, Op 13 juli is er een fietstocht. Op 20 december werkt de drumband mee aan een demonstratie van Country Christmas.

In 2003 wordt de muzikale leiding van de drumband over genomen door Fred Trappenburg. Hij was al eerder actief in deze functie. Bij de majorettes neemt Willeke Roodenburg de taak over als instructrice. Tijdens de receptie op 22 maart krijgt voorzitter Coby Bos een jubileummunt aan geboden. Phillipe v.d.Zeeuw heeft een kunststuk gemaakt en wordt ook overhandigd. Het jubileumconcert wordt op 29 maart gehouden. Met medewerking van het jubileumcomité “op naar 80”, wordt het een mooie avond. Edwin Rutten is weer van de partij. Dirigent Joop Donders krijgt uit handen van burgemeester Tchernoff een nieuwe lessenaar aan geboden. Kees Bos wordt geëerd voor zijn 55 jaar lid en zijn inzet voor K&G. In juni van dit jaar wordt er een Roefeldag georganiseerd voor de jeugd. Snuffelen bij beroepen. K&G werkt hier ook aan mee. Op 21 juni is er een taptoe en een stertocht in Loosdrecht. K&G werkt hier ook aan mee. Op 22 oktober geeft K&G een miniconcert ter ere van het 25-jarig bestaan van De Vierstee. Ook krijgt de heer Jan Slok een mars aan geboden, de” Jan Slok mars”. Op 6 december van het jaar 2003 werkt K&G mee aan een actie voor Amnesty International. Later deze maand, op 20 december, werkt K&G mee aan Kerst in de Kern. Dit wordt gehouden op het veld t.o. gemeentehuis Jagtlust, in Bilthoven.

     

In 2004 komt K&G weer een oude bekende tegen.

Wij mogen muzikaal meewerken als Tineke Schouten de cultuurprijs overhandigd krijgt. Later dit jaar zal zij bezoek krijgen van 2 van onze leden. Op 24 april van het jaar 2004 wordt K&G zelf een medaille van verdiensten overhandigd. Ook vindt op 28 oktober dit jaar een muzikaal protest plaats. K&G is hier ook van de partij. De regering wilde bezuinigingen doorvoeren, waar alle muzikanten de dupe van zouden worden.

Op 24 november benoemd Kunst en Genoegen Kees van Ee, Jan Hosper en Greet de Vries, tot ereleden. De laatste is op 23 september 2006 helaas overleden. Op 23 maart 2005 viert K&G zijn 82-jarig bestaan met een ledenvergadering en een etentje. Een dag later neemt Paul Tolboom afscheid als beheerder van de Vierstee. K&G werkt hier muzikaal aan mee. Dit jaar wordt er op 15 april een bevrijdingsconcert gegeven door K&G. In de maand juni geeft K&G een serenade aan kapper Hans (Maertensplein). Hij krijgt een medaille voor zijn verdiensten. Ook is er in De Vierstee een 1e concours voor de majorettes van K&G. Helaas komt ook aan het Klankbord een einde. Op 16 december wordt de laatste uit gereikt.

2006 begint voor K&G op 7 januari met een nieuwjaarsbijeenkomst. Ook worden op deze avond diversen jubilarissen gehuldigd. Zowel bij de muzikanten als de majorettes. De Hoogste onderscheidingen zijn voor Natasja Wajer, 10 jaar majorette, Joop Donders 10 jaar dirigent. Alie van der Vaart en Wim Brouwer voor 25 jaar muzikant. Bart de Hoop 40 jaar muzikant en de klapper van de avond is voor Cees van Ee. Hij is 75 jaar muzikant.

Karel van Kampen neemt dit jaar de tamboers onder zijn hoede. In mei geeft men een concert. In september dit jaar organiseert men samen met  Vriendenkring een fietstocht en een BBQ.

Op 6 januari 2007 is er wederom een Nieuwjaarsreceptie. Het is bijna een traditie om jaarlijks mensen te huldigen, dus ook dit jaar weer. Joke en Ruud Knaap zijn 40 jaar lid en Nel Wilderdijk 50 jaar lid. Gerda van der Werf viert haar 25-jarig jubileum.

Op 23 februari 2007 speelt K&G een serenade voor het bruidspaar van Ee. Zij vieren hun 60-jarig huwelijk. Op 4 mei van dit jaar begeleidt men de dodenherdenking. Een week later op 11 mei geeft men een afscheidsconcert voor dirigent Joop Donders. Na 10 jaar geeft hij het stokje over aan Harm Vuijk. Op 7 juli is de jaarlijkse BBQ. Na de zomervakantie bezoekt K&G de scholen in de buurt. Ook krijgt de gemeente De Bilt een nieuwe burgemeester. De heer Arjan Gerritsen heeft de taken van burgemeester Alexander Tchernoff overgenomen.

17 oktober werkt de drumband mee aan een concert van de Brandweer Harmonie uit Bilthoven. Een maand later is de St. Nicolaas optocht en op 17 december werkt men mee aan de volkskerstzang. Helaas heft men eind van dit jaar de majorettes op.

Op 23 januari 2008 doet K&G mee aan de IQ-muziek dag test. Ook wordt de muzikale leiding verfrist. John Leenders neemt het stokje over voor het orkest en Jan van Lienden neemt de drumband op zich. Op 28 maart geeft K&G een concert en op 21 juni is de traditionele BBQ. Een maand later, op 23 juli viert de vereniging dat Kees en Coby Bos samen 85 jaar muzikant zijn, Op 30 oktober volgt er een serenade voor de fam. Wubben.

Er volgen wat magere jaren voor K&G. Op 11 januari 2009 speelt men een Nieuwjaarsconcert. Op 30 april luidt men in Maartensdijk Koninginnedag in. Op 20 juni speelt men een Vaderdag concert gevolg door een concert op 4 juli. Toneelgroep Sojater, uit Maartensdijk werkt hier dit keer ook aan mee. Op 9 december werkt men mee aan een kerstfair.

2010 begint op 10 januari met een nieuwjaarsconcert. Kees Bos krijgt een medaille van verdiensten overhandigt. Onze dirigent John Leenders ziet op 22 april van dit jaar Abraham. Ter ere van zijn 50e verjaardag wordt er een serenade gespeeld. Eind mei, (28) speelt K&G een concert in Dijckstate. Op 17 december geeft men een kerstconcert in Toutenburg, een ander woon/zorg centrum in Maartensdijk.

Op 9 januari 2011 begint K&G het jaar met een nieuwjaarsconcert. Uiteraard de Koninginnedag op 30 april en in mei de BBQ. Op 3 juni is het jaarlijkse concert en op 3 juli speelt men samen met Voorwaarts uit Zeist op de "culturele zondag “ Utrecht. In 2012 is er een concert in Dijckstate en op 24 maart een lenteconcert.

  

Op 23 maart 2013 speelt K&G haar 90-jarig jubileumconcert. In Amsterdam wordt op 30 april Willem-Alexander ingehuldigd. Heel Nederland viert feest op 30 april. We hebben nu weer een koning. Op 5 mei 2013 geeft men een openlucht concert. Het is in juni ook feest in De Bilt, Het dorp viert haar 900-jarig bestaan. In heel gemeente De Bilt zijn muzikale activiteiten. K&G geeft samen met Samuze in De Paddenstoel  te Hollandsche Rading een concert. Op 15 augustus 2013 speelt K&G voor het eerst op de herdenking van de Japanse Capitulatie. Dit gebeurt bij gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Romulo Döderlein de Win, uit Maartensdijk, is 1 van de organisatoren en gastheer van de middag samen met Sera de Groot. Ook aanwezig is Willibrord van Beek, commissaris van de koning van de provincie Utrecht. Hij legt samen met burgemeester Arjan Gerritsen een krans bij het oorlogsmonument. Ook aanwezig zijn de bond van wapenbroeders. Na de rozenlegging is er voor iedereen koffie/thee en spekkoek of kwee-lapis,heerlijke Indische lekkernijen.Op 15 maart 2014 doet K&G mee aan een actie in de Vierstee. De actie heet “Muziek verbindt”. Dit in samenwerking met het kunstenhuis De Bilt. Op 5 april is het weer tijd voor het voorjaars concert. Koningsdag wordt vanaf dit jaar gevierd op 27 april, mits het op een zondag valt. Op 12 juni neemt de katholieke gemeenschap van de St. Maartenskerk afscheid van voorganger pastoor Gerard de Wit. K&G verleent zijn medewerking. In juli krijgt men een nieuw drumstel. Joke Knaap zal hierop drummen.

Op 15 augustus mogen wij als K&G de herdenking van de Japanse Capitulatie muzikaal begeleiden. Het regent pijpenstelen, maar gelukkig zitten de meeste muzikanten droog in de tent. Dit jaar is er voor het eerst een voorspeel avond. Op 17 oktober 2014, mag iedereen laten zien en laten horen wat men kan en geleerd heeft. In maart 2015 krijgen wij twee weken voor het voorjaars concert op 28 maart, het trieste bericht dat oprichter van de majorettes en onze saxofonist Ruud Knaap plotseling is overleden. In overleg met Joke Knaap en hun zoon wordt besloten dat het concert door moet gaan. Het concert zal worden op gedragen aan Ruud Knaap. De rode loper zal worden uit gerold om de muzikanten te verwelkomen. Films is het thema van de avond. Voor Jan van Lienden is dit ook zijn laatste optreden met de tamboers. John Brons zal zijn stokje overnemen, maar helaas is dit van korte duur. Uiteindelijk zullen de tamboers worden opgeheven. De over gebleven tamboers zullen zich nu bij het orkest aan sluiten.

Op 15 augustus 2015 mogen we de herdenking van de Japanse capitulatie wederom muzikaal vormgeven. De muziek keuze valt bij de meeste mensen goed in de smaak. De keuze die gemaakt  is wordt gedaan in overleg met Romulo Döderlein de Win. De voorspeelavond komt dit jaar ook weer terug. Op 23 oktober geven de meeste leerlingen van John Leenders een kleine impressie wat men heeft geleerd. Dit tot tevredenheid van ouders en naaste familieleden.

Er wordt besloten dat wij als K&G mee gaan doen met een zwarte pieten orkest. De leden mogen namen voordragen. Na stemming is er uitgekomen dat “Sint’s Genoegen “de naam zal worden van het pieten orkest. De naam zal op de tuba komen te staan. De naam is verzonnen door Monique Beekes. Op 28 november 2015 is er een eerste optreden tijdens de opendag van De Vierstee. Er is hier een statie foto van gemaakt. Ook de plusmarkt in Bilthoven en de Hessenweg in De Bilt worden muzikaal verrast door het orkest. Ook met kerst is K&G muzikaal van de partij. Men speelt op het Maertensplein met kerstmutsen, vrolijke kerstnoten. Ook tijdens de volkskerstzang zijn we erbij. Ook in Dijckstate een Kerstconcert .  Helaas heeft dit concert een randje. De dag voor het optreden is Kees Bos gevallen en zijn rug gebroken. Kees is succesvol geopereerd en inmiddels hersteld, maar de schrik zat er toen behoorlijk in.

 

 

In 2016 wordt er een plantjesactie aangekondigd. Wij zullen in het dorp plantjes gaan verkopen. Via formulieren zullen wij, m.m.v.  de firma Planta uit De Bilt de tuinen van Maartensdijk laten kleuren. Dit blijkt een goede en leuke actie te zijn. In mei zullen de bestellingen worden uitgedeeld. Op 4 mei mogen wij in Groenekan de 4 mei herdenking begeleiden. Dit gebeurt bij het B-17 monument in Groenekan. Dit monument is een jaar hiervoor onthuld. Onder belangstelling van wethouders en genodigden werd het een indrukwekkende herdenking. Een paar dagen later, op 7 mei mochten wij de op de Hessenweg In De Bilt optreden. Wij zaten op diverse locaties in de winkelstraat  waar wij onze muziek lieten klinken. Een week later op de 14e mei, mochten wij dit dunnetjes overdoen. De publieke belangstelling was beide keren groot. Op 20 mei 2016 is er ten bate van de actie Vierstee 2.0, een meezing avond. Oud lid Edwin Plug had samen met Henny van der Heijden de presentatie in handen.  Op deze avond zou ook de denkbeeldige sleutel overhandigd worden aan de aannemer. De Vierstee zou nl. ingrijpend verbouwd gaan worden. Wij mochten de avond afsluiten met het nummer “We are the Champions”

Het thema van het jaarlijks concert was dit keer “Musical “. In zomerse kleuren en temperaturen, werd het een kleurrijke avond. Ook het leerling-opstaporkest was gegroeid, en liet horen wat men al kon. Met 3 nummers gaven ze de avond extra kleur. Hierna ging De Vierstee echt dicht voor lange tijd.Op 15 augustus 2015 mochten wij de Herdenking van de Japanse Capitulatie weer muzikaal begeleiden. Hierna wordt op het veld voor Jagtlust, nog een staatsiefoto gemaakt. Voor burgemeester Arjan Gerritsen zou dit de laatste zijn in onze gemeente. Een jaar later wordt hij opgevolgd door burgemeester Sjoerd Potters. Op 5 november 2016 hebben wij als orkest ook een kraam gehad tijdens de open dag in De Vierstee. Coby en Kees Bos, en An van Selm hebben hier gestaan namens de vereniging. Zij hebben de vereniging gepromoot. Het pietenorkest kwam ook nog even een deuntje spelen. In december was het tijd om de terugkomende optredens te verzorgen. Het Pietenorkest was actief. Samen met dirigent (Sinterklaas John Leenders)hebben we de Hessenweg weer opgevrolijkt. Dit jaar waren er heel veel Pietjes (in opleiding) die hun taak niet altijd serieus namen n.l. pepernoten bij huizen in de brievenbus gooien.

t

Dan is er weer de Volkskerstzang die altijd druk word bezocht en het Kerstconcert in Dijckstate waar de bewoners altijd blij van worden.

 

Op 25 maart 2017 is America het thema voor ons voorjaars concert. Ook de leerlingen zijn weer van de partij. De actie Heel Holland Plant gaat ook weer van start. Op 13 mei 2017 kunnen wij ons presenteren op de meezing avond. Wij worden ook gevraagd of wij onze medewerking willen verlenen bij de Lucky Duck Race op 1 juli 2017. Deze door de Lions gefinancierde loterij ging op het Maertensplein verder met een groot bad. Iedereen kon een bad eendje kopen. Deze kon in de prijzen vallen. Welk eendje was als eerste over de finish.  K&G gaf er zelfs een extra courant voor uit. Wij als club zaten gehuld als matrozen, te spelen. Frans de Graaf was dirigent voor deze keer. Hij werd gehuld met een grote badeend op zijn rug.

Ook zijn we weer van de partij op 15 augustus 2017 bij de jaarlijkse herdenking van de Japanse capitulatie.De voorspeel avond op 11 oktober van dit jaar wordt wederom drukbezocht. Op 1 november dit jaar begint het Muziek op Schoolproject. Na veel gesprekken met de gemeente, de Martin Luther King school en de Kievit school kunnen we beginnen. Het is de bedoeling dat alle klassen les krijgen in muziek en wellicht meer interesse gaan krijgen. Wethouder Hans Mieras geeft het muzikale startschot, door het orkest te dirigeren. Tenminste, dat probeert hij... Gelukkig kan John Leenders snel ingrijpen, zodat het nummer “Let it Go” verder gespeeld kan worden. De kinderen van beide scholen rennen zelf geld bij elkaar om instrumenten aan te schaffen. Met behulp van een aantal leden is het de bedoeling dat de kinderen les krijgen. De onderbouw is voor o.a. Nel Raven en Frieda de Graaf. De kabouter groep is een feit. John Leenders neemt de bovenbouw op zich. Het Pietenorkest brengt op beide scholen een bezoekje. De kinderen zijn duidelijk blij met onze komst en zingen alles luid en duidelijk mee. Op 18 december en 22 december is het weer tijd voor de volkskerstzang en het kerstconcert in Dijckstate.

In januari 2018 beginnen we het jaar met een stamppot buffet voor alle leden en ook de oud papier lopers.Een geslaagd concept, en de sfeer zit er erg goed in. Op 16 februari 2018 is de vuurdoop voor de scholen.Zij spelen hun eerste concert. Er wordt op beide scholen goed geoefend in de weken ervoor.Het nummer van de Pirates of the Caribbean wordt een stuiterend succes deze avond.Zowel voor het orkest als alle kinderen. Ook worden er door de kinderen diversen “solo’s gespeeld op het instrument wat hun is geleerd. De instrumenten varieerden van slagwerk, klarinet, dwarsfluit en trompet.

Het Maertensplein is zowel op 27 april als 4 mei toneel voor ons. De aubade op koningsdag wordt hier gegeven en de 4 mei viering wordt hier gespeeld. Op 9 juni is De Vierstee opengesteld voor de open dag van het Muziek Collectief. Een samenwerking tussen de muziekschool en K&G. Men kan de hele dag naar verschillende soorten van muziek luisteren en kijken. Dit alles om de mensen in Maartensdijk warm te laten worden voor muziek. Er staan tafels waar mensen zich kunnen laten informeren. Ook worden er door de diversen deelnemers demonstraties gegeven. Een erg leuke is die van Jorik de Heij op slagwerk. Iedereen kreeg een klein slagwerkinstrument, om onder begeleiding van hem tot samenspel te komen. “Ik wil appelsap, appelsap is lekker” wordt het ritme-lied van de dag. Wij als K&G presenteerden de kabouter groep. Kinderen uit het publiek werd gevraagd of zij, in kabouter kledij, mee wilde spelen op klokken spel. Dit o.l.v. John Leenders

Op 30 juni is er weer tijd voor een concert. Weer een speciale, want K&G bestaat 95 jaar. Het thema staat in teken van Andre Rieu. Een licht klassieke avond, wat tussen door nog een leuk tintje krijgt. Er zit zelfs een mystery guest in de zaal. Na de pauze werd alles wat duidelijker. Carmen Remkes en Finn Schuitema, 2 jeugdleden op saxofoon hadden in het geheim een stukje geoefend, om de mystery guest in te leiden. De muziek van Swiebertje werd door hen gespeeld, en de mystery guest werd bekend. Het was de producent van de serie, Henk Veenstra. Een aangezien wij als vereniging wel iets hebben uit het verleden met deze serie, werden er beelden vertoont. Diezelfde beelden die in de jaren 70 op t.v waren geweest en waar K&G zijn bijdrage had gedaan. Een van de leden van toen, was herkenbaar in beeld, en bleek Kees Bos te zijn. De heren kenden elkaar nog. Henk Veenstra was uitgenodigd om diezelfde Kees Bos te eren met zijn 70 jaar lidmaatschap. Zo blijft de cirkel rond tussen Swiebertje en K&G. Joke Knaap werd gehuldigd vanwege haar 50 jaar lidmaatschap en Nel Raven vanwege jaar 60-jarig muzikant zijnde. Dit gebeurde speciaal door John Leenders. Aangezien zij zelf als voorzitter geen speldje kan op spelden. Anouk Oostveen en Arie Kemp kregen een speldje voor hun 12 en half jaar lidmaatschap.

Voor Arie Kemp een bijzondere avond. Zijn vrouw Ria lag op dat moment in het ziekenhuis. Helaas hebben wij een paar weken later afscheid van haar moeten nemen. Zij was een groot fan van ons en vooral als wij het “Ave Maria” speelde. Dit hoorde ze altijd als wij bij hen in de schuur thuis aan het oefenen waren. Dan kwam zij speciaal even luisteren. Wij hebben dit nummer ook op haar afscheidsdienst mogen spelen. Een bijzonder moment voor Arie en de vereniging. Een paar weken later speelden we dit nummer weer. Nu was het tijdens de herdenking van de Japanse capitulatie, op 15 augustus. Beide optredens hebben de club nog hechter gemaakt. Het waren roerige tijden, maar er is hierdoor mede gebleken dat K&G een krachtige groep is. In oktober was het ook weer tijd voor een afsluitend optreden bij het scholenproject. Het nummer “Happy ”werd nu mee gespeeld met ons door de kinderen. Begin november is John Leenders opa geworden van een kleindochter Aimee. Hiervoor heeft hij een mooi cadeau gekregen. Op 23 november van 2018 werd er door K&G een serenade gegeven aan Baron van Boetzelaer, ter ere van zijn 100e verjaardag. Ook burgemeester Sjoerd Potters kwam hem feliciteren. In de tuin van Landgoed Eyckenstein werden wij hartelijk ontvangen door de baron en zijn familie. Later heeft hij ons als dank een gulle gift gegeven.

Op 5 december was het weer vroeg op. De pietenband werd op de twee scholen in Maartensdijk weer luidkeels ontvangen. Het nummer ”Wie kent hem niet”, is het meest gezongen en gespeeld. Na dit optreden ging met in auto’s richting Bilthoven. Marlies Dijkkamp had geregeld dat de bewoners van verzorgingshuis de Schutsmantel, bezoek zouden krijgen van de pieten. De ouderen genoten zichtbaar van dit optreden. Op 20 december was er bij de Wereldkitz school, de Kievit, een optreden voor kerst. Buiten op het plein stonden diversen kramen en de kinderen zongen mee met liederen die wij speelden. Ook brachten we nog een bliksembezoekje aan de Martin Luther king school. We waren tenslotte in de buurt. Na een kerstconcert in Dijckstate zat ons muzikale jaar er weer op. Inmiddels was K&G ook met zijn tijd mee gegaan. De website van de club is deze maand weer nieuw leven ingeblazen. Hierdoor is de nieuwsbrief ook weer actief. Monique Beekes schrijft zo nu en dan wat. Ook is de Facebook pagina nieuw leven ingeblazen. Monique Beekes heeft dit op zich genomen, en laat de buiten wereld weten dat er in Maartensdijk ook muziek gemaakt wordt.

Het jaar 2019 begonnen we met een heerlijk buffet van Landwaart. De lokale groenteman. Het thema voor het concert in juni werd bekend gemaakt. Dat wordt het thema dans. Op 23 januari ploegde het leerling orkest zich door een dik pak sneeuw naar Bilthoven. Men trad op, bij de aftrap van het project Histories Muziek De Bilt. In het Lichtruim was er deze avond en presentatie van alle deelnemers die in het weekend van 13 en 14 april hieraan mee doen. Het groot orkest zal hieraan mee doen, maar het leerlingorkest gaf de aftrap. Ook leuk om ervaring op te doen. Frans de Graaf stond voor het leerlingorkest, door afwezigheid van John Leenders. Dat was even wennen, omdat ze erg gewend zijn aan John, maar ze speelden super goed. Tot tevredenheid van het publiek. Ons pietenorkest bezocht in december weer de scholen en we gaven een kort optreden in Dijckstaete voor de deur van onze trompettist Wim Brouwer.

Ook volgden weer de kerstconcerten en volkskerstzang dit jaar.

Op 6 maart 2020 moesten we helaas afscheid nemen van onze trompettist Wim Brouwer. Velen waren aanwezig bij zijn afscheidsdienst in Den en Rust. In 2020 begon de Corona periode en moesten we helaas met muziek maken stoppen. Op vrijdag 19 juni 2021 was er weer een 1e mogelijkheid om met elkaar samen te repeteren., maar dat was voor korte duur, half november sloot de Vierstee opnieuw haar deuren. Op 11 december 2020 gaven we een mini concert voor een trouwe supporter, Arie Schuurman. Daarna ging de Vierstee opnieuw dicht. Op 2 juli 2021 mochten we weer van start, wel lettend op de geldende maatregelen op dat moment. Alle leden hebben samen muziek maken in deze periode heel erg gemist en het was dan ook weer een fijn gevoel om de eerste repetitieavond op gepaste afstand samen te kunnen zijn.

Op 16 juli hielden we een borrel na de laatste repetitie voor de vakantie. 3-september 2021 was de 1e repetitie na de vakantie en 25 september hielden we een cultuurdag in de Vierstee, met een mini concert van K&G in de sporthal.

Op 6 november 2021 organiseerden we voor alle leden met aanhang een feestelijke avond in restaurant de Biltse Hoek en hebben we heerlijk met elkaar gegeten.

In 2022 volgden op 27-april een optreden op koningsdag in Dijckstate, we gaven een concert in de binnentuin.

Op 4 mei 2022 begeleidden wij de 4 mei herdenking in Groenekan.

Op 18 juni gaven we in de Vierstee een voorjaarsconcert. Op 15 augustus begeleidden we de Japanse capitulatie bij gemeentehuis Jagtlust. Op 29 oktober 2022 organiseerden we een muziek matinee en nodigden wij 2 verenigingen uit: koor Valsch en Gemeen uit Bilthoven en het seniorenharmonieorkest van de provincie Utrecht SHOPU.

Verder gaven we dit jaar op 2 december een concert in het Lichtruim in Bilthoven voor het cultuurhuis en een kerstconcert op 16 december in zorgcentrum Dijckstate.

Op maandag 19 december 2022 sloten we het jaar muzikaal af met muzikale begeleiding bij de volkskerstzang in de katholieke kerk in Maartensdijk.

Het bestuur van K&G is volop met de voorbereidingen bezig voor ons lustrumjaar in 2023.