Home Harmonie Orkesten Muzieklessen Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Disclamer

Leden inlog


● 1 februari 2018
Demonstratie dag
Muziek Leerlingen onderbouw
"Martin Luther King School"

● 16 februari 2018
Concert Leerlingen bovenbouw
MOS school project
"Martin Luther KingSchool"
"WereldKidz Kievit school"

● 20 februari 2018
Muziek Leerlingen onderbouw
"WereldKidz Kievit school"

● 1 maart 2018
Start AMV buitenschool
Maartensdijk

● 30 juni 2018
Jubileum concert
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 18 december 2017
volkskerstzang
Maartenskerk

● 21 december 2018
Kerstconcert DijckState
Maartensdijk
Scholenproject MOS
Disclaimer - Privacy  beleid Kunst en Genoegen
Disclaimer
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Harmonie Kunst & Genoegen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Harmonie Kunst & Genoegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Harmonie Kunst & Genoegen bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Harmonie Kunst & Genoegen worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Harmonie Kunst & Genoegen. Harmonie Kunst & Genoegen geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Harmonie Kunst & Genoegen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
 
Privacy Policy
Harmonie Kunst & Genoegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Harmonie Kunst & Genoegen verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan Harmonie Kunst & Genoegen worden verstrekt via de website van Harmonie Kunst & Genoegen of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Harmonie Kunst & Genoegen, neem dan contact op met ons via de CONTACT pagina.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Harmonie Kunst & Genoegen en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonie Kunst & Genoegen niet toegestaan.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Harmonie Kunst & Genoegen. Harmonie Kunst & Genoegen zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Harmonie Kunst & Genoegen slecht verdraagt met de naam en reputatie van Harmonie Kunst & Genoegen, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Use of cookies
Harmonie Kunst & Genoegen maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Harmonie Kunst & Genoegen gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Harmonie Kunst & Genoegen wordt verminderd, danwel dat de website van Harmonie Kunst & Genoegen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. Alle rechten voorbehouden.
  
Financiële informatie:
Toegang tot financiële informatie is beperkt tot de penningmeester en de voorzitter van de vereniging. De overige leden van Muziekvereniging Kunst & Genoegen hebben op geen enkele wijze toegang tot de financiële gegevens van onze donateurs/vrienden/leden.
 
Contact:
Als u vragen heeft over dit privacyreglement of als u alsnog uw vrijwillig verstrekte contactgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@keng-maartensdijk.nl

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Disclamer