Home Harmonie Orkesten Onderhoud Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Leden inlog


● 25 maart 2017
Voorjaarsconcert
"De Vierstee" Maartensdijk

Kabouter Muziek Groep

 
Het Bestuur:

Het bestuur van onze vereniging heeft de dagelijkse leiding binnen Muziek vereniging Kunst & Genoegen. Alle bestuursleden hebben

een eigen functie en/of taken binnen de vereniging waar deze zich mee bezig houden. Het bestuur organiseert minimaal één maal

per jaar een Algemene Ledenvergadering waar de leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid en eventueel nieuwe bestuursleden

kunnen kiezen. Binnen Muziekvereniging Kunst & Genoegen zijn verschillende commissies die het bestuur ondersteunen.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:·
          

 

·


 

  
 
 Post Adres :

Repetitie locatie:

Algemene gegevens:

Contact Algemeen:

Muziekvereniging

Dorpshuis ”De Vierstee”

 Kamer van Koophandel

Info@keng-maartensdijk.nl

Kunst en Genoegen

Nachtegaallaan 30

  - KvK nr. 40477591

www.keng-maartensdijk.nl

p/a. Wilma Abels

3738 EB  Maartensdijk


www.kunst-en-genoegen.nl

Hessenweg 181A


Bank Rekeningen


3731 JH De Bilt


- Rabo:   NL10 RABO 0308 3016 68


Voorzitter:

Penningmeester:

Nel Wilderdijk

Peter Abels

Voorzitter@keng-maartensdijk.nl

Penningmeester@keng-maartensdijk.nl

- Algemene zaken

- Algemene zaken

- In en externe Communicatie

- Leden administratie

- Jeugd leden  

- Vezekeringen/Subsidie
- Donateurs

Secretariaat:

Alg. Bestuurslid 1:

Wilma Abels

Martijn van Gulik

secretariaat@keng-maartensdijk.nl

Alg-bestuurslid-1@keng-maartensdijk.nl

- Algemene zaken

- Muziek bibliotheek

- In en Externe correspondentie

- ……………………..

- Communicatie - PR.

- ……………………..

Alg. Bestuurslid 2:

Ondersteuning Penningmeester:

Joke Knaap

Anja de la Vieter

Alg-bestuurslid-2@keng-maartensdijk.nl

Leden@Keng-maartensdijk.nl

- Slagwerkgroep

- Leden administratie

- Contact persoon "De Vierstee"  

- Administratie Contributie


- ………………………………


Muziek Commissie:

Kleding Commissie:

Jeugd / peuter/ kleuter project:

- Aankoop bladmuziek

- Beheer kleding

- Scholen project

- Beheer bibliotheek

- Aankoop/ Reparatie

- Kabouter muziek Groep

- Beheer/advies Instrumenten

- Keuze kleding optrede’s

- Opleiding

Commissie Leden:

Commissie Leden:

Commissie Leden:

Muziek@keng-maartensdijk.nl

Kleding@keng-maartensdijk.nl

Jeugd@keng-maartensdijk.nl

John Leenders

Coby Bos

Nel Wilderdijk

Anouk Oostveen

Anja de la Vieter

Peter Abels

Martijn van Gulik

Frieda de Graaf

Wilma Abels

René Wilson


Anouk OostveenMarlies Dijkkamp
Communicatie - PR:

Sponsering/donateurs:

Opleidingen:

- In-, extern comunicatie

- Sponsors /  Adverteerders

- Coördinatie Lessen

- PR -  krant - pers

-  Donateurs werving

- Inschrijvingen leerlingen

Coördinator

Coördinatorren

Coördinatorren

Communicatie@keng-maartensdijk.nl

      Sponsor@keng-maartensdijk.nl

Opleiding@keng-maartensdijk.nl

- Wilma Abels

- …………………………….

- John Leenders - Muziek docent


- …………………………….

- …………………………
Optredens:

Coördinator Oudpapier:

Copie Nieuwsbrieven:

- Organisatie Concert(en)

- Coördinatie oudpapier

- Nieuwsbrief

- Optreden / Boekingen

- planning papierlopers

- Facebook

Coördinator

Coördinator

Coördinatorren

Concert@keng-maartensdijk.nl

Oudpapier@keng-maartensdijk.nl

       Nieuwsbrief@keng-maartensdijk.nl

- ……………………………………..

- Marten de La Vieter

- Monique van Dijk

- ……………………………………..


- Peter Abels
Beheer instrumenten


Afmelding repetities:

- Uitgiften


- e-mail naar alle bestuursleden

- Onderhoud / reparatie


Afmelding@keng-maartensdijk.nl

CoördinatorInstrument@keng-maartensdijk.nl- Wim Brouwer- ……………………………………..Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst enGenoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Harmonie Informatie Organisatie Lidmaatschap Upas Bezetting Historie Ophalen oudpapier