Home Harmonie Orkesten Muzieklessen Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Disclamer

Leden inlog● 1 april 2018
Start AMV buitenschool
Maartensdijk

● 9 juni 2018
Opendag Muziek Collectief
12:00-16:00
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 30 juni 2018
Jubileum concert
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 15 augustus 2018
Indie Herdenking
"Jaghtlust"
Bilthoven

● 17 december 2018
volkskerstzang
Maartenskerk

● 21 december 2018
Kerstconcert DijckState
Maartensdijk
Scholenproject MOS Muziekschool Maartensdijk

 
Het Bestuur:

Het bestuur van onze vereniging heeft de dagelijkse leiding binnen Muziek vereniging Kunst & Genoegen. Alle bestuursleden hebben

een eigen functie en/of taken binnen de vereniging waar deze zich mee bezig houden. Het bestuur organiseert minimaal één maal

per jaar een Algemene Ledenvergadering waar de leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid en eventueel nieuwe bestuursleden

kunnen kiezen. Binnen Muziekvereniging Kunst & Genoegen zijn verschillende commissies die het bestuur ondersteunen.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:·
          

 

·


 

  
 
 Post Adres :

Repetitie locatie:

Algemene gegevens:

Contact Algemeen:

Muziekvereniging

Dorpshuis ”De Vierstee”

 Kamer van Koophandel

Info@keng-maartensdijk.nl

Kunst en Genoegen

Nachtegaallaan 30

  - KvK nr. 40477591

www.keng-maartensdijk.nl


3738 EB  Maartensdijk


www.kunst-en-genoegen.nlBank Rekeningen
- Rabo:   NL10 RABO 0308 3016 68


Voorzitter:


Penningmeester:

Nel Wilderdijk

Ton Lof

Voorzitter@keng-maartensdijk.nl

Penningmeester@keng-maartensdijk.nl

- Algemene zaken

- Algemene zaken

- In en externe Communicatie

- Leden administratie

- Jeugd leden  

- Vezekeringen/Subsidie
- Donateurs


Secretariaat:

Alg. Bestuurslid 1:


Martijn van Gulik

secretariaat@keng-maartensdijk.nl

Alg-bestuurslid-1@keng-maartensdijk.nl

- Algemene zaken

- Muziek bibliotheek

- In en Externe correspondentie

- ……………………..

- Communicatie - PR.

- ……………………..

Contributie administratieJoke Knaap


Alg-bestuurslid-2@keng-maartensdijk.nl


- Slagwerkgroep


- Contact persoon "De Vierstee"  
Coordinator Muzieklessen
Ledenlijst:

Inschrijven leden - leerlingen

Anja de la Vieter

Monique Beekes

Leden@Keng-maartensdijk.nl

Keng@muziek-collectief-maartensdjk.nl

- Leden administratie

- Communicatie docenten-leerlingen

- Administratie Contributie

- Coördinatie leerlingen Orkest

- ………………………………


- Contact persoon “Leerlingen”Muziek Commissie:

Kleding Commissie:

Jeugd / peuter/ kleuter project:

- Aankoop bladmuziek

- Beheer kleding

- Scholen project

- Beheer bibliotheek

- Aankoop/ Reparatie

- Kabouter muziek Groep

- Beheer/advies Instrumenten

- Keuze kleding optrede’s

- Opleiding

Commissie Leden:

Commissie Leden:

Commissie Leden:

Muziek@keng-maartensdijk.nl

Kleding@keng-maartensdijk.nl

Jeugd@keng-maartensdijk.nl

John Leenders

Frieda de Graaf

Nel Wilderdijk

Anouk Oostveen

Nel Wilderdijk

Peter Abels

Martijn van Gulik


Wilma Abels

René Wilson

Communicatie - PR:

Sponsering/donateurs:

Opleidingen:

- In-, extern comunicatie

- Sponsors /  Adverteerders

- Coördinatie Lessen

- PR -  krant - pers

-  Donateurs werving

- Inschrijvingen leerlingen

Coördinator

Coördinatorren

Coördinatorren

Communicatie@keng-maartensdijk.nl

      Sponsor@keng-maartensdijk.nl

Opleiding@keng-maartensdijk.nl

- Wilma Abels

- …………………………….

- John Leenders - Muziek docent


- …………………………….

- Peter Abels
Optredens:

Coördinator Oudpapier:

Nieuwsbrieven:

- Organisatie Concert(en)

- Coördinatie oudpapier

- Nieuwsbrief

- Optreden / Boekingen

- planning papierlopers

- Facebook

Coördinator

Coördinator

Coördinatorren

Concert@keng-maartensdijk.nl

Oudpapier@keng-maartensdijk.nl

       Nieuwsbrief@keng-maartensdijk.nl

- Nel Wilderdijk

- Marten de La Vieter

- Monique Beekes- Fleur Goorissen
Beheer instrumenten


Afmelding repetities:

- Uitgiften


- e-mail naar alle bestuursleden

- Onderhoud / reparatie


Afmelding@keng-maartensdijk.nl

CoördinatorInstrument@keng-maartensdijk.nl- Wim Brouwer- Joop van BremenCopyright tekst en afbeeldingen - Kunst enGenoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Harmonie Informatie Organisatie Lidmaatschap Upas Bezetting Historie Ophalen oudpapier