Home Harmonie Orkesten Muzieklessen Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Disclamer

Leden inlog● 1 april 2018
Start AMV buitenschool
Maartensdijk

● 9 juni 2018
Opendag Muziek Collectief
12:00-16:00
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 30 juni 2018
Jubileum concert
"De Vierstee"
Maartensdijk

● 15 augustus 2018
Indie Herdenking
"Jaghtlust"
Bilthoven

● 17 december 2018
volkskerstzang
Maartenskerk

● 21 december 2018
Kerstconcert DijckState
Maartensdijk
Scholenproject MOS Muziekschool Maartensdijk

 Lijkt het je leuk om lid te worden? 


De mogelijkheden om lid te worden zijn niet onbeperkt.

Het hangt ervan af of er een instrument beschikbaar is en of er plaats is om les te krijgen.

Zodra het lidmaatschap ingaat, wordt er door Kunst & Genoegen een instrument beschikbaar gesteld welke het

lid in bruikleen krijgt. Voor het leren bespelen van een instrument is de minimumleeftijd gesteld op 8 jaar. Een maximum leeftijd is er niet, dus ook volwassenen zijn ook welkom.


Kom eens langs:

Kom gerust eens vrijblijvend langs op een repetitieavond.

De repetities vinden op de bijna elke vrijdag :

Orkest: vrijdag 19.00-22.00 uur


Alle repetities vinden plaats in het dorpshuis ''De Vierstee'', Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk

Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken en luisteren!!


Wij bieden je vrijblijvend 1 gratis proefles voor de jeugd en volwassenen aan.

Bovendien betaald een nieuw lid is de eerste maand geen contributie.


Instrument

Instrument in bruikleen van de vereniging, Iedereen die lid is of wordt van de harmonie kan in principe een instrument

in bruikleen krijgen van de harmonie. Deze bruikleen is wel een aantal voorwaarden verbonden.


Contributie:

Er zijn twee soorten contributie Junioren contributie tot en met 17 jaar, en Senioren contributie vanaf 18 jaar

De contributie  wordt maandelijks, kwartaal  of jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan, bij voorkeur door een automatisch

bijschrijving op een rekening van de vereniging.


Muzieklessen:

Juniorleden

Het lesgeld wordt maandelijks, Kwartaal of per les jaar  bij vooruitbetaling voldaan, dankzij de bijdrage van onze sponsors

en donateurs t.b.v. de jeugdlessen kunnen we de leskosten laag houden. De kosten van de jeugdlessen zijn de leskosten

over een jaar van de Lessen.  Dit betekend dat ongeacht vakantie of ziekte het lesgeld verschuldigd is.


Seniorleden

De leskosten voor seniorleden is  anders samengesteld dan bij de juniorleden.

Bij deze groep leden wordt het lesgeld maandelijks achteraf voldaan, in rato van de gevolgde lessen


Lesduur

Als startende leerling is de lesduur per les 20 minuten, er kan later en afhankelijk van het niveau of de vorderingen

van de leerling gekozen worden voor een lesduur van 30 minuten per les.

Dit kan alleen in samenspraak met de muziekdocent bepaald worden en heeft ook consequenties voor de hoogte van het lesgeld.


Examens HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband)

Het Hafabra-diploma komt van oorsprong uit de HArmonie FAnfare BRAssband en is een landelijk erkend diploma.

Bij Kunst en Genoegen sluiten de lessen aan op de HaFaBra Examens en is er de mogelijkheid om via Kunst en Genoegen

In overleg met de muziekdocent examens te doen.


Deze praktijk en theorie-examens worden afgenomen in gradatie A t/m D. Alvorens het praktijkexamen kan worden afgelegd,

dient men eerst het theorie-examen behaald te hebben. Ook is het mogelijk in te schrijven voor een combi-examen.

Dit houdt in dat u, tegen een gereduceerd tarief, zowel het theorie- als praktijkexamen aflegt.

De keuzemogelijkheden hieromtrent alsmede de keuze in examen data en locaties worden in overleg met de

muziekdocent afgestemd. De kosten voor deze examens worden door Kunst en Genoegen betaald.


Verzekering en onderhoud instrumenten:

Voor alle instrumenten die eigendom zijn van Kunst en Genoegen, is een verzekering afgesloten voor het gebruik

van het instrument uitsluitend bij en voor activiteiten van Kunst en Genoegen. Al het onderhoud aan het instrument

wordt vergoed door Kunst en Genoegen. Hiervoor wordt een instrumentbijdrage gevraagd, deze bijdrage is verplicht voor

leden die een instrument hebben van de vereniging. Voor Leden met een eigen instrument is deze bijdrage vrijwillig.

De voorwaarden die aan deze instrumet bijdrage verbonden zijn worden u op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden in de leden omgeving van deze website.


Promotie-, wervingsactiviteiten:

Dankzij de sponsors, de donateurs, de giften en onze eigen activiteiten, zoals het ophalen van oud papier waar veel leden

hun inspanning voor leveren, proberen we het lesgeld en de contributie laag te houden.  

Naast de reguliere wijzen om inkomsten te genereren zijn we ook op een hedendaagse wijze actief met  de Sponsorkliks,  

de Grote clubactie,  de Rabo clubkas actie,  de Plus Sponsor actie etc.

Met de inspanning van iedereen kunnen we onze financiën op peil houden en de contributie en lesgelden laag blijven houden.  

Zo blijft onze harmonie voor iedereen bereikbaar.Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst enGenoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Harmonie Informatie Organisatie Lidmaatschap Upas Bezetting Historie Ophalen oudpapier