HISTORIE KUNST & GENOEGEN.  

Archief in beheer van Coby Bos. Historie digitaal herschreven door Monique Beekes. 02-03-2019  

 
K & G werd op 23 maart 1923 opgericht.Het initiatief tot oprichting van een harmonie en fanfareorkest kwam uit van een aantal ondernemers uit het dorp.Rijksveldwachter Rokus Klaasen en schoenmaker Hannes van Rooijen waren de eerste twee leden. Deze werden als snel bijgestaan door mollenvanger Albert Bos, metselaar Willem van der Lienden en gemeentebode Henk van Kooten.

Voor deze tijd was de bevolking van Maartensdijk afhankelijk van rondtrekkende straatmuzikanten. Hier moest zelfs nog toestemming voor gevraagd worden. In een politieverordering van 21 oktober 1856 staat vermeld “het is verboden in hunne huize voor het publiek het spel viool of een ander instrument toe te laten” In de begin jaren van de 19e eeuw werden deze regels nog strikt toegepast. De veldwachter zou in de jaren 70 weer een rol gaan spelen in de vereniging.

Vanaf de jaren twintig werd het dorp Maartensdijk tweemaal per week bezocht door straatmuzikanten. Ook zei moesten toestemming aan de veldwachter vragen om zich aan de regels te houden Een bekent figuur van deze tijd was Jan Gaet. Zijn bijnaam was Jan Stap. Het was een Utrechter met een Duits accent.Deze Utrechter uit Wijk C was een grote kerel en speelde hoorn. Andere straatmuzikanten die Maartensdijk aan deden waren Willem van de Linden op trompet, dhr. Bosman op tuba. Ook zei kwamen uit Utrecht. Zij werden vergezeld door de broers van Olderen en de gebroeders Veerman.

Een mooi verhaal wat rondgaat over deze tijd is dat er regelmatig een dansende beer optrad, samen met zijn baas. Die speelde tamboerijn. Iets waar we anno 2019 niet meer aan moeten denken, maar het gebeurde in de jaren 20 van de vorige eeuw. De opbrengst van alle optredens werd besteed aan de kroeg.

Op 1 april 1920 vierde de toenmalige burgermeesterjhr. Eduard Quarles van Ufford zijn 25-jarig burgermeesteresambt. Hij wordt door de bevolking van Maartensdijk vrolijk toegezongen met een lied waar voor het eerst het woord “fanfare” voor komt. Met de zin “Laat fanfares helder klinken. Hiep, hiep Hoera, bis “is de muziek in de Maartensdijkse lucht gekomen. Drie jaar later, in maart 1923, was harmonie & fanfare Kunst en Genoegen een feit. Naar verluid was de eerste dirigent van het orkest Jaap Mooy. De 1e voorzitter van de vereniging was huisartsSteijling. Door het enthousiasme van de bevolking werd de vereniging groot. Zelfs het eerst instrumentarium werden gefinancierd. De bewoner van “Rustenhove”, de heer Klever nam dit voor zijn rekening.

De repetities werden destijds gehouden waarschijnlijk op de dinsdagavond. De locaties waar  de repetities waren, wisselde in het begin. Het Wilhelmina gebouw, aan de dorpsweg te Maartensdijk,de Maartenshof in Hollandse Rading en het oude café van ome Jop en tante Gerritje Schaafsma aan de Tolakkerweg, waren destijds de locaties. Men koos uiteindelijk voor het Wilhelmina gebouw in Maartensdijk. Dit is later het Sojos gebouw geworden.

In deze tijd kwam er ook een nieuwe dirigent. De heer Roelandschap nam het stokje over. Hij was een oude kapelmeester en kreeg al snel de bijnaam Lomme de Plomp.  Hij kreeg deze omdat hij met deze woorden de maat aan gaf.De vereniging beschikte destijds over houten lessenaars. Deze waren beschikbaargesteld door de gemeente Maartensdijk. De vereniging beschikte destijds over zeer beperkte financiële middelen, maar met gezelligheid en kameraadschap ging men door om wat moois neer te zetten.

Om zich als muzikant te onderscheiden van de “gewone”burger ging men petten en een stropdas dragen. Op de stropdas zat een speldje. Dit speldje heeft later model gestaan voor het eerste vaandel

Het allereerste optreden na de oprichting van fanfare K&G was op 10 september 1924. Het was het afscheid van burgermeester Eduard Quarles van Ufford. Hij werd later op gevolgd door Coenraad van der Voort van Zijl.

Men begon in deze tijd mee te doen aan muziekconcours. In 1925 deed men mee in De Bilt. Toen nog een buurgemeente. In 1926 ging men naar Buren om mee te doen aan het concours. Men behaalde daar de 1e prijs inde vierde afdeling. Een mooie prestatie. In het jaar 1927 behaalde men de 2e plaats bij een concours in Berlicum.Ook was er in dit jaar een uitvoering in de Maartenshof te Hollandse Rading.K&G was er ook bij tijdens de viering van koninginnendag. Destijds, in de jaren 30, gebeurde dit op 31 augustus. De verjaardag van toenmalig koningin Wilhelmina. Het dorp werd versierd met erebogen. In de vroege morgenwerd vanaf de kerktoren werd een reveil geblazen. Dit werd destijds gedaan door Manus van der Keulen of Roel Knoppers. Hierna startte het korps een tocht door het dorp. Het eindpunt was landgoed Eyckenstein. Het was een feest voor jong en oud als de muziek langs kwam.Mede hierdoor heeft de muziek een eigen plaats in het dorp gekregen.


 In 1936 kreeg men ook weer een nieuwe burgermeester. De heer Roelof Tjalma nam de honneurs nu waar tot 1944.Tijdens de oorlog ging men overigens gewoon door met muziek maken. Het leden aantal was inmiddels wel geslonken, maar zolang het verantwoordelijk was en de bezetter gaf toestemming, gingen de repetities gewoon door. Er gaat een verhaal ten ronde dat er een keer een mannetje uit den Haag aanwezig was, Namens de bezetter. Hij wilde in de pauze een proces verbaal uitschrijven, maar hij kreeg de kans niet. Men wilde doorspelen.a de oorlog zijn er een paar leden op de fiets gestapt om Jaap Mooy weer te vragen om voor het orkest te komen staan. Hij woonde toen in Baarn. De heer Roelandschap was opgestapt. Zodoende stond Japie Mooy weer voor het orkest. Het resulteerdedat men in 1946 tijdens een concours in Putten een 1e plaats behaalde.De waarnemend burgermeester D. Udo droeg de fanfare inmiddels een warm hart toe, en was fan vanaf het eerste uur.Het jaar eropin 1947 organiseerde K&G zelf een concours. Deze werd gehouden op landgoed Eyckestein, te Maartensdijk. Ook hier werd wederom een goed resultaat behaald.1948 was een bijzonder jaar voor K&G. De vereniging bestond 25 jaar. Een mooie mijlpaal voor de club en Maartensdijk. Er werd een jubileum comité opgericht voor allen feest activiteiten. Op het terrein van landgoed Eyckestein kon men feesten op de muziek van Vrij & Blij. De radio artiesten van die tijd. Er stonden diversen kramen en de opbrengst was voor K&G.en haalde dit jaar ook een nieuwe burgermeester in. De heer Hans Heinrich Schuller werd feestelijk binnen gehaald. Tijdens concours in Vleuten en in Lopikerwaard haalde men de 2e prijs binnen. Het klapstuk kwam in Lienden. Men haalde hier de 1e prijs binnen. In dit jaar kreeg de vereniging vandhr. J.A. van Beeck Kalkoen, het 1e vaandel aangeboden.Hij was destijds beschermheer van de vereniging. In 1951 behaalde mende 2e prijs op een concours in Ankeveen.In 1958 zijn de muzikanten van K&G samengegaan met de drumband van de dorpsvereniging Concordia. Zo ontstond er mede door de inzet van Teus Bos, een grotere fanfare. Blazers en trommelaars. Teus Bos had zoveel liefde voor het trommelen dat hij zelfs in zijn eigen huiskamer lesgaf. In 1959 was de heer van Ingen de instructeur van de tamboers


Van 1961 tot 1963 was de heer van Amstel de dirigent van K&G. Hij werd opgevolgd door Willem Boode. In dit jaar, 1963, was er weer een jubileum voor de vereniging. Het 40-jarig jubileum werd gevierd in de Maartenshof, in Hollandse Rading. Door Jan Bos, van de burgerij werden 20 muziekstandaards, een concerttrom, een trommelstandaard en 2 bij vaandels aangeboden.

Een jaar later in 1964, kreeg K&G de eerste uniformen. Donkerblauw afgezet met een gouden bies, met op delinkermouw een gouden vleugel voor elke 10 jaar dat men lid is. Ter ere hiervan werd op Eyckestein een statie foto genomen. Op een sollisten concours voor tamboers in Utrecht, behaalde Janny, Henny en Beb Bos de 1e prijs.

Op 18 maart van het jaar1967, overhandigd burgermeester H.H. Schuller nieuwe instrumenten aan S. Koetze. De voorzitter op dat moment. Dit gebeurt in het dorpshuis, inMaartensdijk. Een jaar later, in 1968 schenkt de beschermheer van toen, de heer Mattei, K&G een nieuw vaandel.

De vereniging musiceert zich verder op wedstijd niveau. In Leiden promoveert men daar groep B. Het jaar erna zal men zich handhaven.

In 1970 presenteert K&G voor het eerst 9 majorettes.O.l.v. de heer van Ingen en Ruud Knaap gaan zij aan de slag. In 1971 start Dieter Groenman een muziekschool in Maartensdijk. Een jaar later is er een eerste optreden.

In 1973 bestaat K&G alweer 50 jaar. Dit wordt gevierd met een receptie, en er worden insignes uit gedeeld. De heren Henk Kok, Ab Kok, Jan Westerhuis, Kees van Ee en Kees Bos kregen een speldje voor meer dan 25 lid van de vereniging.

 
Een maand later, in april, neemt de gemeente afscheid van burgermeester Schuller. Hij wordt opgevolgd door Fons Panis. Muzikaal werd het voor K&G een bijzonder jaar. De dirigent van destijds, Otto Slembrouck, werkte op dat moment bij het promenade-orkest van de NOS. Hij werd gevraagd of hij een fanfareorkestin de buurt kende dat mee kon werken aan de kinderserie Swiebertje. In de serie zou, veldwachter (daar is hij weer) Bromsnor zijn 25-jariggetrouwd zijn en zijn ambtjubileum vieren. Hij zou een serenade(deFeestmars) krijgen. En die mocht K&G te horen brengen.Ook was er een eigenwijze trompettist die er en extra valse noot aan gaf. Hij speelde bewust iets langer door na het afslaan van de dirigent. De opnames duurde de heledager kwam een uitzending uit van wel anderhalve minuut. De groep bestond uit Kees Bos, Kees Jacobs, Co Kramer, Jan Hosper, Kees de Graaf, Kees van Ee, Henk Kok, Dick Booij en Otto Slembrouck. Deze opnames waren een kroon op het werk van de fanfare en de serie Swiebertje zal altijd verbonden blijven aan K&G.

Wij hebben ter gelegenheid van de 65everjaardag van koningin Julianaeen boom laten planten in Israël. Dit gebeurde in 1974.Oud-wethouder en waarnemend burgermeester D. Udo wordt in 1975 een serenade gebracht door K&G. Hij behaalt dan de leeftijd van 90 jaar. Dhr. Udo is de fanfare altijd trouw gebleven. Hij is dan ook ere lid van de vereniging.In 1976 laten onze mini- majorettes van zich horen. Er zijn inmiddels dus 2 groepen majorettes. Groot en klein. Mevrouw Mattei wordt beschermvrouw van de majorette en de drumband. De dirigent was inmiddels Piet StellaardMen ging voor een muziekfestijn samen werken met de Vriendenkring uit Westbroek, Nieuw Leven uit Loosdrecht, OudOver uit Loenen a/d vecht, U.T.D. uit Maarsen.In 1977 werd er weer een statie foto gemaakt. Er werd zelf gepromoveerd van de B-klasse naar de C-klasse. Op 8 oktober van het jaar “77 ging de eerste spa de grond in voor een gemeenschap huis. Dit werd muzikaal omringd door K&G.Een half jaar later, op 11 maart 1978 wordt de eerste steen gelegd van de ”Vierstee”. Het dorpshuis van Maartensdjk. K&G is hier van de partij.Later dat jaar op 28 oktober is de officiële opening. Deze wordt verricht door toen prinses Beatrix. Edwin Rutten, ome Willem, (kindervriend van t.v) presenteerde dit. Het is ook een jubileum jaarvoor K&G. Het 55-jarig bestaan wordt gevierd met een groot opgezette tentoonstelling. K&G in woord en Beeld is de naam van de expositie en wordt mede georganiseerd door Bart de Hoop.Deze wordt gehouden in het houten dorpshuis, aan de Marijkelaan. In de zomer van 1979, geeft men in de Vierstee een zomeravondconcert.De muzikale leiding is in handen van Wim Stoops.De jaren 80 beginnen in april met de inhuldiging van koningin Beatrix. Voor K&G is het dus een drukke dag. Muziek maken in het dorp voor de feestelijke mensen uit het dorp. Voor de majorettes is het een bijzonderjaar. O.lv. Mary Trappenburg mogen zij hun eigen gemaakte uniformen showen.

In 1982 is er een nieuwe beschermheer. De heer Dijkman neemt deze functie waar. De prijzenkast van K& wordt dit jaar ook weer rijkelijk gevuld. Zowel de drumband als de majorette behalen prijzen op een nationaal muziek concours. Twee sollisten van de drumband behalen in Hazerswoude de 2e prijs. Dit waren Alie van Dijk &Willeke van Esveld. Op 19 juni van dit jaar werd er een grote rommelmarkt gehouden.  Van de opbrengst kon men dan weer nieuwe instrumenten aan schaffen.Dit gebeurde ook. Een jaar later, op 10 september, werden er een aantal nieuwe instrumenten aangeboden. Op een feestavond in Loosdrecht gebeurde dit. Eerder van het jaar 1983 vierde de vereniging haar 60e jubileum. Ook was er een receptie. Deze vond plaats in de kassen van Rijksen. Ook dit jaar werden er weer diversen mensen geëerd voor hun lid maatschap dan wel hun muzikanten bestaan. Frans de Graaf had de muzikale leiding op zich genomen. Ookvulde de drumband en de majorette de prijzenkast weer. Joke Knaap & Gerda Bruggink deden dit op een solistenconcours te Baarn.

In 1984 kregen de majorettes nieuwe hoedjes uitgerijkt. Ook wordt er een nieuwe actie begonnen. Er worden een kwartetspel van de gemeente Maartensdijk verkocht. Op 17 novemberis de uitreiking, aan burgermeester Panis, van het 1ekwartetspel.Januari 1985 begint voor K&G, met een muzikale bijdragen bij de opening van het van Ecks-sportpark. Op 25 april krijgt de drumband nieuwe trommels uitgereikt op een feestavond van K&G.  

 

en bijzonder optreden is, dat K&G een serenade mocht brengen aan het erelid dhr. Udo. Dit ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag. Dit gebeurde onder het raam van zijn kamer van het bejaardenhuis Schoonoord in Baarn.

Ook waren er diversen concours dit jaar waar men de prijzen binnen haalde.Dit ging in 1986net zo hard weer door. Net als elk jaar werden er jubilarissen gehuldigd. Een bijzondere dit jaar was er voor Henk Kok. Hij was 50 jaar muzikant.

In mei van 1987 komt het allereerste clubblad uit van K&G.De majorettes worden weer in het nieuw gestoken en op 20 juni neemt men mee aan een grote taptoe in het nabijgelegen Westbroek. Een leuke en lekkere actie van dit jaar voor de clubkas, is de verkoop van koektrommels. De koektrommel is voorzien van aan afbeelding van het gemeentehuis van Maartensdijk en gevuld met koekjes van de plaatselijke bakker Bos.De prijzenkast wordt wederom weer goedgevuld. Fons Panis beëindigd zijn burgermeesterschap in Maartensdijk en wordt opgevolgd door Peter Diepenhorst.

Het jaar 1988 is een bijzonder jaar. K&G bestaan alweer 65 jaar, Dit wordt gevierd met een optreden van Tineke Schouten. Deze succesvolle Nederlandse en Utrechtsecomédienne, woont op dat moment in Maartensdijk. Kees & Teus Bos worden gehuldigd voor 40 jaar muzikant te zijn. Op 28 mei werk K&G mee aan een groot muziekfestijn opde Flevo Hof. Er wordt een groepsfoto gemaakt, voor de Vierstee. Deze bestaat 10 jaar. Het feest jaar is helemaal compleet als men op een platte wagen door het dorp mag rijden, omdat het Nederlands voetbalelftal voor het eerst Europees kampioen is geworden in Duistland, na een 2-0 overwinning op de Sovjet-Unie (C.C.P)25 juni is dan voor heel Nederland een gedenkwaardige dag.

Het jaar erop treedt het jeugdorkest van K&G voor het eerst op. Dit o.lv. Jan Plug.Een kleine mijlpaal in het bestaan van de vereniging. Kees van Ee ontvangt een insigne voor 50 jaar muzikant.

De jaren 90 beginnen voor het jeugdorkest met een kampeerweekend. Van 24 tot 27 mei gaat met naar Wijckle in Friesland. In September wordt er een gezamenlijk concert gegeven met de leden van de Vriendenkring uit Westbroek.In 19991 krijgt men een nieuwe dirigent. Lucienne Valk neemt het stokje over van Frans de Graaf. Ook is er een nieuwe instructeur voor de drumband. Lodewijk Visser neemt het trommelstokje over

Op 29 april van 1992 krijgt Henk Kok de zilveren eremedaille verbonden aan den orde van Oranje-Nassau. Dit jaar geeft men een kerstconcert in de Nicolaaskerk, en in de O.L.V.-kerk in Bilthoven geeft men medewerking aan een eindejaar concert.Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van K&G, geeft men een jubileumconcert in samenwerking met, harmonie K&A uit Maassluis, het A.Z.M, uit Maartensdijk, het Christelijke Oratorium uit Hilversum, Annette Kloppert op piano en Rob Schuller op banjo. De hoofdgast van deze avond is Marco Bakker. Een gevierd klassiek zanger in Nederland en erbuiten.In de jaren erna wisselen de dirigenten voor het orkest af met Bart de Koning en Wim Harshagen.In 1996 neemt Joop Donders het stokje over. Hij doet dit 10 jaar lang. Op 9 juni 1996 is de eerste BBQ voor alle leden van K&G. In 1998 is er op 20 maart feest in Dijckstate. Een verzorgingshuis in Maartensdijk. Bij dit feest geven wij onze muzikale medewerking.Een dag later is er een concert gepland door het Politie gezelschap Gooi & Vechtstreek. Dit ter ere van het 75-jarig bestaan van K&G.Op 23 maart is er in Hollandse Rading een receptie ter ere van hetzelfde jubileum.Ook is er een tentoonstelling over het 75-jarig bestaan van K&G. Er worden diversen insignes uitgereikt, Zowel muzikanten als majorettes. De mooiste van deze avond zijn voor Kees Bos, 50 jaar lid en Kees van Ee, 60 jaar lid.In Dijckstate is er op 6 juni van dit jaar een tentoonstelling over K&G. Later op deze zonnige dag, is er een stertocht. Helaas door het omslaande noodweer later op de dag moest deze worden afgelast.Op 14 november van dit jaar is er een jubileumconcert. M.m.v. Sojater, Fanfare Ons Genoegen uit Garderen, het A.Z.M, Combo Discover wordt het jubileum jaar afgesloten. De kers op de taart van deze avond is een optreden van Donna Lynton. Deze veelzijdige Amerikaanse zangeres is bekend van o.a.de titelsong van Charlies Angels, een t.v. serie.Het jaar erop werkt men op 26 mei, mee aan de onthulling van de dorpspomp. Op zaterdag 5 juni,1999, is er een Rally bij de Fam.Muyson. K&G geeft er een serenade. Men geeft in het Walter Maashuis, (Bilthoven) een serenade. Uiteraard is er een zomeravond concert.

n december van dit jaar krijgt K&G, een nieuw vaandel. In 2019 doet deze nog steeds dienst. Helaas neemt men in 1999 afscheid van Mariska Dör als Miss majorette.Het nieuwe millennium is ook voor K&G een feit. Men begint op 4 februari met AMV-lessenvoor blokfluit. Men gaat deze maand ook speculaas verkopen voor de eigen clubkas. Op 28 april tijdens de lintjesregen, valt er ook een lid in de prijzen. Jan Hosper wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Tijdens koninginnen dag(30april) van dit jaar. Wordt er een nieuwe statie foto gemaakt. Bij “Koddestein’ wordt deze vast gelegd.Een week later op 6 mei, werkt men mee aan de Street Parade, in De Bilt. Onze buur vereniging de K.B.H. viert zijn 100-jarig jubileum. Met vele orkesten gaat deze parade door De Bilt en Bilthoven heen.Tijdens het zomeravond concert op 30 juni worden de heer en mevrouw Verloop aan gesteld als nieuwe beschermheer en vrouw. Het concert stond in het teken van Amerika, en werd op gekleurd door line dansers.Op 20 december werkt K&G mee aan een Christmas Line Dance avond. Tamboers Joke Knaap en Jeanette v.d. Bunt zijn degene die acte de préséance geven namens de vereniging. Het spoorwegmuseum is 2 dagen later onze locatie om onze kerstnummers te laten horen. Tijdens het X-mas Station geven diversen orkesten een concertje. K&G wekte hieraan mee.Het dorp Maartensdijk over in de gemeente de Bilt. Dat betekent dat er ook een andere burgermeester is. Alexander Tchernoff is de nieuwe burgervader. Maartensdijk blijft zijn dorpskarakter behouden.K&G doet buiten de muzikale verplichtingenook veel gezellige dingen dit jaar. Met gaat met een bus naar Geldermalsen om lekker te eten (grillen) Er is weer een zomeravond concert, en men sluit de opendag van het Walter Maashuis (Bilthoven) muzikaal af. De majorettes gaan gezellig bowlen Op 24 november gaat men de boot op om st. Nicolaas in te halen. Op 19 december speelt men in Dijckstate een kerstconcert.2002 begint op 2 februari met een koninklijk huwelijk. Heel de wereld ziet hoe kroonprins Willem -Alexander zijn jawoord geeft aan Maxima Zorrequieta. In Bilthoven worden er een maand later, op 16 maart opnames gemaakt voor het populaire tv -programma Man Bijt Hond. De opnames worden gehouden op wc de Kwinkelier.Later in maart, de 23e, geeft men een concert met het thema Holland. Sportief laat men zich ook weer zien, Op 13 juli is er een fietstocht. Op20 december werkt de drumband mee aan een demonstratie van Country Christmas.

n 2003 wordt de muzikale leiding van de drumband over genomen door Fred Trappenburg. Hij was al eerder actief in deze functie. Bij de majorettes neemt Willeke Roodenburg de taak over als instructrice. Tijdens de receptie op 22 maart krijgt voorzitter Coby Bos een jubileummunt aan geboden.Phillipe v.d.Zeeuw heefteen kunststuk gemaakt en wordt ook overhandigd. Het jubileumconcert wordt op 29 maart gehouden. Met medewerking van het jubileumcomité “op naar 80”, wordt het een mooie avond. Edwin Rutten is weer van de partij. Dirigent Joop Donders krijgt uit handen van burgermeester Tchernoff een nieuwe lessenaar aan geboden. Kees Bos wordt geëerd voor zijn 55 jaar lid en zijn inzet voor K&G.In juni van dit jaar wordt er een Roefeldag georganiseerd voor de jeugd. Snuffelen bij beroepen. K&G werkt hierook aan mee. Op 21 juni is er een taptoe en een stertocht in Loosdrecht. K&G werkt hier ook aan mee. Op 22 oktober geeft K&G een miniconcertter ere van het 25-jarig bestaan van de Vierstee. Ook krijgt de heer Jan Slok een mars aan geboden. De Jan Slok mars. Op 6 december van het jaar 2003 werkt K&G mee aan een actie voor Amnesty International. Later deze maand, op 20 december, werkt K&G mee aan Kerst in de Kern. Dit wordt gehouden op het veld t.o. gemeentehuis Jagtlust, in Bilthoven.

n 2004 komt K&G weer een oude bekende tegen, Wij mogen muzikaal mee werken als Tineke Schouten de cultuurprijs overhandigd krijgt. Later dit jaar zal zij bezoek krijgen van 2 van onze leden. Op 24 april van het jaar 2004 wordt K&G zelf een medaille van verdiensten overhandigd. Ookvindt op 28 oktober dit jaar een muzikaal protest plaats. K&G is hier ook van de partij. De regering wilde bezuinigingen door voeren, waar alle muzikanten de dupe van werden.

Op 24 november benoemd K&G Kees van Ee, Jan Hosper en Greet de Vries, tot ere leden. De laatste is op 23 september 2006 helaas overleden. Op 23 maart 2005 vier K&G zijn 82-jarig bestaan met een ledenvergadering en een etentje. Een dag later neemt Paul Tolboom afscheid als beheerder van de Vierstee. K&G werkt hier muzikaal aan mee. Dit jaar wordt er op 15 april een bevrijding concert gegeven door K&G. In de maand Juni geeft K&G een serenade aan kapper Hans (Maertensplein). Hij krijgt een medaille voor verdiensten. Ook is er in deVierstee een 1e concours voor de majorettes van K&G. Helaas komt ook aan het Klankbord een einde. Op 16 december wordt de laatste uit gereikt.

2006 begint voor K&G op 7 januari met een nieuwjaarsbijeenkomst. Ook worden op deze avond diversen jubilarissen gehuldigd. Zowel bij de muzikanten als de majorettes. De Hoogste onderscheidingen zijn voor Natasja Wajer. 10 jaar majorette, Joop Donders 10 jaar dirigent. Alie van der Vaart en Wim Brouwer voor 25 jaar muzikant. Bart de Hoop 40 jaar muzikant en de klapper van de avond is voor Cees van Ee. Hij is 75 jaar muzikant.

Karel van Kampen neemt dit jaar de tamboers onder zijn hoede. In mei geeft men een concert. In september dit jaar organiseert men samen met de Vriendenkring een fietstocht en een BBQ.

Op 6 januari 2007 is er wederom een Nieuwjaarsreceptie. Het is bijna een traditie om jaarlijks mensen te huldigen, dus ook dit jaar weer. Joke en Ruud Knaap zijn 40 jaar lid en Nel Wilderdijk 50 lid. Gerda van der werf viert haar 25-jarig jubileum.

Op 23 februari speelt K&G een serenade voor het bruidspaar van Ee. Zij vieren hun 60-jarig huwelijk. Op 4 mei van dit jaar begeleid men de dodenherdenking. Een week later op 11 mei geeft men een afscheidsconcert voor dirigent Joop Donders. Na 10 jaar geeft hij het stokje over aan Harm Vuijk. Op 7 juli is de jaarlijkse BBQ. NA de zomervakantie bezoekt K&G de scholen in de buurt.Ook krijt de gemeente De Bilt een nieuwe burgermeester. De heer Arjan Gerritsen heeft de taken van Alexander Tchernoff over genomen.

17 oktober werkt de drumband mee aan een concert van de Brandweer Harmonie uit Bilthoven. Een maand later is de St. Nicolaasoptocht en op 17 december werkt men mee aan de volkskerstzang. Helaas heft men eind van dit jaar de majorettes op.

Op 23 januari doet K&G mee aam de IQ-muziekdag test. Ook wordt de muzikale leiding verfrist. John Leenders neemt het stokje over voor het orkest en Jan van Lienden neemt de drumband opzich. Op 28 maart geeft K&G een concert en op 21juni is de traditionele BBQ. Een maand later, op 23 juli viert de vereniging dat Kees en Coby Bos samen 85 jaar muzikant zijn, Op 30 oktober volgt er een serenade voor de fam. Wubben.

Er volgen wat magere jaren voor K&G. Op 11 januari 2009 speelt men een Nieuwjaarsconcert. Op 30 aprilluidt men in Maartensdijk koninginnen dag in. Op 20 juni speelt men een Vaderdag concert gevolg door een concert op 4 juli. Toneelgroep Sojater, uit Maartensdijk werkt hier dit keer ook aan mee. Op 9 december werkt men mee aan eenkerstfair.

2010 begint op 10 januari met een nieuwjaarsconcert. Kees Bos krijgt een medaille van verdiensten overhandigt. Onze dirigent John Leenders ziet op 22 april van dit jaar Abraham. Ter ere van zijn 50e verjaardag wordt er een serenade gespeeld. Eind mei, (28) speelt K&G een concert in Dijckstate. Op 17 december geeft men een kerstconcert in Toutenburg. Een ander woon/zorg centrum in Maartensdijk.

Op 9 januari 2011 begint K&G het jaar met een nieuwjaarsconcert. Uiteraard de koninginnen dag op 30 april en in mei de BBQ. Op 3 juni is het jaarlijkse concert en op 3 juli speelt men samen met Voorwaarts uit Zeist op de culturele zondag Utrecht. In 2012 is er een concert in Dijckstate en op 24 maart een lenteconcert.

  

Op 23 maart 2013speelt K&G haar 90-jarigjubileumconcert. In Amsterdam viert heel Nederland feest op 30 april. Willem -Alexander wordt getroond tot koning.Op 5 mei 2013 geeft men een openluchtconcert. Het is ook feest in De Bilt, Het dorp viert haar 900-jarig bestaan. Men speelt samen met s’Amuse huisorkest ter ere hiervan samen. Op 15 augustus 2013 speelt K&G voor het eerst op de herdenking van de Japanse Capitulatie. Dit gebeurt bij gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Romulo Döderlein de Win, uit Maartensdijk, is 1 van de organisatoren en gastheer van de middagsamen met Sera de Groot.Ook aanwezig is Willibrord van Beek, in functie van commissaris van de koning van de provincie Utrecht.Hij zou samen burgermeester Arjan Gerritsen een krans leggen bij het oorlogsmonument. Ook aanwezig zijn de bond van wapenbroeders.Na de rozenlegging is er voor iedereen koffie/thee en spekkoek of kwee-lapis. Heerlijke Indische lekkernijen.Op 15 maart 2014 doet K&G mee aan een actie in de Vierstee. De actie heet “Muziek verbindt”. Dit in samenwerking met het kunstenhuis De Bilt. Op 5 april is het weer tijd voor het voorjaars concert. Koningsdag wordt vanaf dit jaar gevierd op 27 april, mits het op een zondag valt. Op 12 juni neemt de katholieke gemeenschap van de St. Maartenskerk afscheid van voorganger pastoor Gerard de Wit. K&G werkt hieraan mee. In juli krijgt men een nieuw drumstel. Joke Knaap zal hierop gaan slaan.

Op 15 augustus mogen wij als K&G de herdenking van de Janse Capitulatie muzikaal begeleiden. Het regent pijpenstelen, maar gelukkig zitten de meeste muzikanten onder de tent. Dit jaar is er voor het eerst een voorspeel avond. Op 17 oktober 2014, mag iedereen laten zien en laten horen wat men kan en geleerd heeft In maart 2015 krijgen wij twee weken voor het voorjaars concert op 28 maart, het trieste bericht dat oprichter van de majorette en saxofonist Ruud Knaap plotseling is overleden. In overleg met Joke Knaap en hun zoon wordt besloten dat het concert door moet gaan. Het concert zal worden op gedragen aan Ruud Knaap. De rode loper zal worden uit gerold om de muzikanten te verwelkomen. Films is het thema van de avond. Voor Jan van Lienden is dit ook zijn laatste optreden met de tamboers. John Brons zal zijn stokje overnemen, maar helaas is dit van korte duur. Uiteindelijk zullen de tamboers worden opgeheven. De over gebleven tamboers zullen zich nu bij het orkest aan sluiten.

Op 15 augustus mogen we de herdenking van de Japanse capitulatie wederom muzikaal vormgeven. De muziekkeuze valt bij de meeste mensen goed in de smaak. De keuze die gemaakt wordt in overleg met RomuloDöderlein de Win. De voorspel avond komt dit jaar ook weer terug. Op 23 oktober geven de meeste leerlingen van John Leenders een kleine impressie wat men heeft geleerd. Dit tot tevredenheid van ouders en naaste familieleden.

Er wordt besloten dat wij als K&G mee gaan doen met een zwarte pieten orkest. De leden mogen namen voor dragen hoe de naam zal worden van dit orkest. Na stemming is er uitgekomen dat “Sint’s Genoegen “de naam zal worden van het pieten orkest. De naam zal op de tuba staan. De naam is verzonnen door Monique Beekes. Op 28 november 2015 is er een eerste optreden tijdens de opendag van de Vierstee. Er is hier een statie foto van gemaakt. Ook de plusmarkt in Bilthoven en de Hessenweg in De Bilt worden muzikaal verrast door het orkestOok met kerst is K&G muzikaal van de partij. Men speelt op het maartsplein, met kerstmutsen, vrolijke kerstnoten. Ook tijdens de volkskerstzang zijn we erbij. Ook Dijckstate is erbij. Onze koperblazers laten hier muziek horen. Helaas heeft dit concert een randje. De dag van het optreden is Kees Bos gevallen en zijn rug gebroken. Uiteindelijk is dit goed afgelopen, maar de schrik zat er behoorlijk in.

n 2016 wordt er een plantjesactie aangekondigd. Wij zullen in het dorp plantjes gaan verkopen. Via formulieren zullen wij, m.m.v.  de firma Planta de tuinen van Maartensdijk laten kleuren. Dit blijkt een goede en leuke actie te zijn. In mei zullen de bestellingen worden uitgedeeld. Op 4 mei mogen wij in Groenekan de 4 mei herdenking begeleiden. Dit gebeurt bij het B-17 monument in Groenekan. Dit monument is een jaar hiervoor geopend. Onder belangstelling van wethouders en genodigden werd het een indrukwekkende herdenking. Een paar dagen later, op 7 mei mochten wij de Hessenweg In De Bilt, onveilig maken. Wij zaten trokken over de winkelstraat langs diversen locaties waar wij onze spullen mochten uitstallen. Een week later op de 14e mei, mochten wij dit dunnetjes overdoen. De publieke belangstelling was beide keren enorm.Op 20 mei 2016 is er ten bate van de actie Vierstee 2.0, een meezing avond. Oud lid Edwin Plug had samen met Henny van der Heijden de presentatie in handen.  Op deze avond zou ook de denkbeeldige sleutel overhandigd worden aan de aannemer. De Vierstee zou nl. ingrijpend verbouwd gaan worden. Wij mochten de avond afsluiten met het nummer “We are the Champions”

Met musical hits werd op 4 juni een concert van ons vol gespeeld. In zomerse kleuren en temperaturen, werd het een kleurrijke avond. Ook het leerling -opstaporkest was gegroeid, en liet horen wat men al kon. Met 3 nummers gaven de avond extra kleur. Hierna ging de Vierstee echt dicht.Op 15 augustus mochten wij de Herdenking van de Japanse Capitulatie.Hierna wordt op het veld , voor Jagtlust, nog een statiefoto gemaakt.Voor burgermeester Arjan Gerritsen zou dit de laatste zijn in onze gemeente. En jaar later zou hij worden op gevolgd door Sjoerd Potters. Op 5 november 2016 hebben wij als orkest ook een kraam gehad tijdens de open dag de Vierstee. Coby en Kees Bos, en An van Selm hebbenhier gestaan namens de vereniging. Zij hebben de vereniging gepromoot. Het pietenorkest kwam ook nog even een deuntje spelen. In december was het tijd om de terugkomede optredens te spelen. Zowel de volks kerstzang als het concert op Dijckstate zijn inmiddels vaste prikken in deze periode. Ook hebben we op de Hessenweg in De Bilt mogen spelen. Ook het pietenorkest was ook weer van de partij. Samen met dirigentSinterklaas (John Leenders)heeft men de Hessenweg muzikaal op geleukt. Er waren hele jonge pietjes die de winkeliers hebben laten weten dat wij er waren. Er werden diversen giften gedaan na een bezoekje van deze pietjes en Sinterklaas. Bij de fotograaf werd zelfs een statiefoto  gemaakt. Gratis en voor pepernoten. De bewoners werden getrakteerd op niet alleen muzikale nootjes. De brievenbussen waren een leuke prooi voor de strooi petjes.

America is op 25 maart2017 het thema voor ons voorjaars concert. Ook de leerlingen zijn weer van de partij. De actie Heel Holland Plant gaat ook weer van start. Op 13 mei 2017 kunnen wij ons presenteren op de meezing avond. Wij worden ook gevraagd of wij onze medewerking willen verlenen bij de Lucky Duck Race op 1 Juli 2017. Deze door de Lions gefinancierde loterij ging op het Maertensplein verder met een groot bad. Iedereen kon een bad eendje kopen. Deze kon in de prijzen vallen. Welk eendje was als eerste over de finish.  K&G gaf er zelfs een extra courant vooruit. Wij als club zaten gehuld als matrozen, te spelen. Frans de Graaf was dirigent voor deze keer. Hij werd gehuld met een grote bad eend op zijn rug.

 Ook zijn we weer van de partij op 15 augustus, bij de jaarlijkse herdenking van de Japanse capitulatie.De voorspeel avond op 11 oktober van dit jaar wordt wederom drukbezocht. Op 1 november dit jaar begint het Muziek Op Schoolproject. Na veel gesprekken met de gemeente, de Martin LutherKing school en de Kievit school kunnen we beginnen. Het is de bedoeling dat alle klassen les krijgen in muziek en wellicht meer interesse gaan krijgen. Wethouder Hans Mierasgeeft het muzikale startschot, door het orkest te dirigeren. Tenminste, dat probeert hij... Gelukkig kan John Leenders snel ingrijpen, zodat het nummer “Let it Go” verder gespeeld kan worden. De kinderen van beide scholen rennen zelf geld bij elkaar om instrumenten aan te schaffen. Met behulp van een aantal leden is het de bedoeling dat de kinderen les krijgen. De onderbouw is voor o.a. Nel Raven en Frieda de Graaf. De kabouter groep is een feit. John Leenders neemt de bovenbouw op zich. Het pieten orkest brengt op beide scholen een bezoekje. De kinderen zijn duidelijk blij met onze komst en zingen alles luid en duidelijk mee.Op 18 december en 22 december is het weer tijd voor de volkskerstzang en het kerstconcert in Dijckstate.

In Januari beginnen we het jaar met een stamppot buffet voor alle leden oud papier lopers.

Een geslaagd concept, en de sfeer zit erg goed in. Op 16 februari 2018 is de vuurdoop voor de scholen.

 Zij spelen hun eerste concert. Er wordt op beide scholen goed geoefend in de weken ervoor.

 Het nummer van de Pirates of the Carribien wordt een stuiterend succes deze avond.

 Zowel voor het orkest als alle kinderen. Ook worden er door de kinderen diversen

“solo’s gespeeld op het instrument wat hun is geleerd. De instrumentenvarieerden van slagwerk,

 Klarinet, dwarsfluit en trompet.

Het Maertensplein is zowel op 27 april als 4 mei toneel voor ons. De obade op koningsdag wordt hier gegeven en de 4 mei viering wordt hier gespeeld. Op 9 juni is de Vierstee opengesteld voor de open dag van het Muziek Collectief. Een samenwerking tussen de muziekschool en K&G. Men kan de hele dag naar verschillende soorten van muziek luisteren en kijken.Dit alles om de mensen in Maartensdijk warm te laten worden voor muziek. Er staan tafels waar mensen zich kunnen laten informeren. Ook worden er door de diversen deelnemers demonstraties gegeven. Een erg leuke is die van Jorik de Heij op slagwerk. Iedereen kreeg een klein slagwerkinstrument, om onder begeleiding van hem tot samenspel te komen. “Ik wil appelsap, appelsap is lekker” wordt het ritme-lied van de dag. Wij als K&G presenteerde de kabouter groep. Kinderen uit het publiek werd gevraagd of zij, in kabouter kledij, mee wilde spelen op klokken spel. Dit o.l.v. John Leenders