HISTORIE

Vijf heren namen in 1923 het initatief tot het oprichten van een fanfaren:

1. Hanner van Rooyen (tolgaarder/schoenmaker)

2. Rokus Klaasen (rijksveldwachter)

3. Albert Bos (mollenvanger)

4. Hendrik van Kooten (gemeentebode)

5. Willem van der Lienden (metselaar)

   

Dokter Steijling werd de eerste voorzitter en Klever van Rusthoven schonk instrumenten. Op 23 maart 1923 was kunst en genoegen een feit!

In1926 nam de muziekvereniging "Kunst en Genoegen" van het dorp Maartensdijk, opgericht op 23 maart 1923, voor de eerste maal deel aan een concours, dat gehouden werd in Buren. Men behaalde toen de eerste prijs in de vierde afdeling. Na hun thuiskomst poseerden ze voor het gemeentehuis.