Home Informatie Orkesten Onderhoud Nieuws Agenda Foto Album Donateurs Adverteerders Contact

Data om te onthouden:


Lees verder …….

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst en Genoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Leden inlog


● 22 juli 2016
Intocht Vierdaagse
Schutsmantel Bilthoven

● 29 juli 2016
Repetitie tbv Indië Herdenking
Schutsmantel Bilthoven

● 5 augustus 2016
Repetitie tbv Indië Herdenking
Schutsmantel Bilthoven

● 15 augustus 2016
Indieën herdenking
jaghtlust Bilthoven

● 2 september 2016
Eerste repetitie
Eerste muziekles
na de vakantie

● 14 oktober 2016
Voorspeelavond

● 3 december 2016
Pietenorkest Sints genoegen
Hessenweg De Bilt

● 16 december 2016
Kerstconcert
Dijckstate - Toutenburg
● 17 december 2016
Kerstorkest
Hessenweg De Bilt

● 24 december 2016
Kerstorkest
Hessenweg De Bilt
Voorjaarsconcert 2016

Waar staat de Muziekvereniging Kunst & Genoegen voor?

De Muziekvereniging Kunst & Genoegen is uiteraard gericht op het leveren van goede muzikale prestaties.

Natuurlijk staat het gezamenlijk musiceren voorop: zonder samenspel geen samenklank. In het verlengde

hiervan hechten wij dan ook veel belang aan saamhorigheid, gezelligheid en ontspanning. Zo organiseert de

Muziekvereniging Kunst & Genoegen jaarlijks voor haar leden recreatieve evenementen en activiteiten.

Een aantal van die activiteiten staat uiteraard ook in het teken van fondsen- en ledenwerving. Al met al staat de

Muziekvereniging Kunst & Genoegen bekend als een vereniging met een goede sfeer tussen leden onderling.


Actieve inbreng

Een vereniging kan alleen maar goed draaien met de actieve inbreng van alle leden; binnen onze Muziekvereniging is er dan ook veel ruimte voor individuele leden om deel te nemen aan de organisatie van talloze activiteiten en evenementen. Inspraak en medezeggenschap zijn geregeld in de ledenraadvergadering, die minimaal eens per jaar plaatsvindt. De vereniging verstuurt minimaal 6x per jaar een nieuwsbrief aan haar leden, het wel en wee van de vereniging komt daarin voor het voetlicht.


Dorpshuis

De Muziekvereniging Kunst & Genoegen houdt haar repetities en geeft haar concerten in het

Dorpshuis van Maartensdijk  “De Vierstee” Nachtegaallaan 30.    


Beschermvrouwe en Beschermheer

Volgens de Statuten kan de Algemene Vergadering besluiten de titel van Beschermvrouwe

of Beschermheer te verlenen aan iemand die de vereniging op een bijzondere wijze

begunstigt. De vereniging heeft al vele jaren een Beschermvrouwe en een Beschermheer

Carole en Jan Willem Verloop die de vereniging een bijzonder warm hart toe dragen en

ons ook op vele manieren weet te steunen.


Vrienden van  / Donateurs

Al sinds 1923 is Muziekvereniging Kunst & Genoegen in het dorp Maartensdijk en omstreken bezig met het maken van muziek met een gevarieerd repertoire waar een breed publiek plezier aan beleeft. Muziekvereniging Kunst & Genoegen biedt jong en oud de mogelijkheid zich bezig te houden met het gezamenlijk spelen van muziek. De vereniging wil de kosten van het lidmaatschap en het huren van een instrument zo laag mogelijk zien te houden voor haar leden. Als vereniging vinden we namelijk, dat het bespelen van een instrument toegankelijk moet zijn voor iedereen. Gelukkig dragen vele bedrijven en particulieren onze vereniging een warm hart toe als donateur of beter: als ‘Vriend van Kunst en Genoegen’.

 Het Bestuur

Muziekvereniging Kunst & Genoegen

Muziekvereniging Kunst & Genoegen is in 1923 opgericht en kent inmiddels een lange

en kleurrijkegeschiedenis. De muziekvereniging is opgebouwd uit 1 harmonieorkest,

slagwerkgroep, één opstaporkest en één pietenorkest. Momenteel telt de vereniging

50 leden. De vereniging stelt zich open voor nieuwe aanwinst van jeugdigen maar ook

volwassenen. Binnen de vereniging is er een prettige sfeer, de muziekvereniging is er

op gericht om op de eerste plaats gezellig met elkaar muziek te maken en daarnaast

te investeren in muzikale kwaliteit; naast de wekelijkse repetities worden er ook een

aantal uitvoeringen/concerten geven.      


De investeringen zijn niet alleen zichtbaar in de grote hoeveelheid eigen

muziekinstrumenten, maar ook in de financiële ondersteuning van muziekonderwijs.Muziekactiviteiten

De Muziekvereniging Kunst & Genoegen neemt een belangrijke plaats in in het muzikaal-culturele leven binnen de gemeenschap. Onze muziekvereniging zorgt geregeld voor de muzikale omlijsting van plaatselijke evenementen en feestdagen, zoals Koninginnedag en bevrijdingsdag. Ook verzorgt zij optredens in het ons dorpshuis “de Vierstee”  en verzorgt zij optredens met bevriende orkesten en/of zang koren.

Welkom bij Muziekvereniging Kunst & Genoegen. Wij zijn blij, dat u geïnteresseerd bent in onze muziekvereniging. Wij hopen, dat u na de kennismaking met onze website een goed beeld heeft van onze muziekvereniging. Bij vragen staat het u uiteraard altijd vrij contact op te nemen met het secretariaat van Kunst & Genoegen (zie contact)

Copyright tekst en afbeeldingen - Kunst enGenoegen © 2016 Alle rechten voorbehouden.      Webmaster and development   -  Kunst en Genoegen

Bezoekadres:

Repetities

Dorpshuis “De Vierstee”

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Privacy Beleid   -  Kunst en Genoegen

Aandacht


Sponsorkliks dit klink erg modern maar wat moeten/kunnen we er mee!


Help Kunst & Genoegen met ..

Lees meer ……………